2020 - Special Rice Distribution for areas hard hit by salt water

 5/25/20 Updated - Added village Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách district    

This year, many villages in south Vietnam got flooded with salt water making the lives of the poor even poorer.   Most of these villagers don't have much besides some land to grow crops, many don't even have land and work on land of others to make a living.  The salt water flooded their crops causing them to die prematurely  and thus the farmers were not able to harvest much of anything. Many carry large debts from the loss.  And for those don't have land, most are out of work due to no hiring.  The villagers said this is the worst salt flooding problem ever hit the regions.  In some villages,  people can't afford regular cooked rice and started having just rice water--meaning a big pot of water with very little rice--trying to keep their stomach full for the day.

Our Rice distribution this time was meant to help these people.  It's our hope that  20 kilos of rice (about 44 lbs) will at least keep them going for 3 months while awaiting for help from the government.  We distributed 19.04 tons of rice to 952 needy families in the counties of Trà Vinh, Vĩnh Long, and Bến Tre.  Each family received 20 kilos of rice (about 44 lbs).  The villagers were were deeply grateful for our rice, and they were pleasantly surprised to also get a bottle of medicated oil.  Some elderly couldn't wait and opened the bottle of medicated oil and breathed in its aroma.  Medicated oil bottles are widely used  in the countryside for all problems  from a dizzy, to a headache to a stomach ache, to closing a deep wound, or even curing a flu.  Thus it is a hot commodity and a dream of many elderly.  Today we made the dream come true for many.
Our deepest thanks to the following sponsors who made this Rice project possible:

Johnathan Quang Đạo Tran & Hanh Pham, Anonymous Donor, Hue Nguyen & Hong Anh Ly, Melissa Le & Joseph Quang Le, Hieu Pham, Andrew Huy Tran, Fidelity Charitable/KimThi, Quang Lãng/New Generation Odyssey Inc., The Baker Family, The Chu Family, Thomas Nguyen & Hau Thi Nguyen, Trang Nghiem, Phuong Tran & Tiffany Nguyen, John Nguyen/One-Stop Realty & Financial Services, Nhân & Mỹ Duyên Nguyen Huy, Linh My Trieu & Tony Ba Nguyen, Hang Nga Nguyen, Trina Nguyen, Bà Võ Thi Hà, Kim Huynh and John Rha, Cao Đài Giáo Hải Ngoại, Suong Pham & Dan Tran, Quỹ Từ Thiện của Bà Lê Thị Thao, Trần Trinh Thy, Ngọc Nga Nguyen, Quynh Nhu Nguyen,Tammy Pham, and Heidi Nguyen.

Please click on the following links to view the distribution in each village:
An Trường A Village,  Càng Long district, Trà Vinh county, (2 tons, 100 families)
Hiếu Nhơn Village , Vũng Liêm district, Vĩnh Long county, (2 tons, 100 families) 
Tú San and An Định Church Group, Giáo Phận Vĩnh Long,  Hạt Thạnh Phú (2 tons, 100 families) 
Nhuận Phú Tân Village,  Mỏ Cày Bắc district, Bến Tre county (2 tons, 100 families), 
Hưng Khánh Trung A Village, Mỏ Cày Bắc district, Bến Tre county, (2 tons, 100 families)
Ngải Đăng Village,  Mỏ Cày Nam district,  Bến Tre  county, (2 tons, 100 families) 
Hòa Lợi Village, Thạnh Phú, Bến Tre county (2 tons, 100 families)
Vinh Bình Village, Chợ Lách district, Bến Tre county (3.04 tons, 152 families)
Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách district, Bến Tre county (2 tons, 100 families)

2020 - Phát Gạo khẩn cấp cho dân nghèo bị ngập mặn

5/25/20 Thêm vào  xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách

Năm nay có nhiều làng ở miền Nam bị ngập mặn làm cho đời sống của dân nghèo lại càng nghèo hơn.  Phần đông cư dân những nơi này chỉ có chút đất để trồng trọt sống qua ngày, và có nhiều cư dân cũng không có đất mà chỉ làm mướn ở đất người khác để kiếm sống.   Sự lan tràn của nước biển đã tàn phá mùa màng làm cho cây cối chết trước khi đủ lớn nên người dân đã mất tất cả và có nhiều người còn mang đầy nợ.   Những người không đất đai thì mất việc làm vì không ai mướn nữa.   Họ nói đây là sự ngập mặn tệ hại nhất hồi nào tới giờ.   Có nhiều làng, dân cư đã phải ăn cháo cho đở đói vì không có đủ gạo.
Cuộc phát gạo của chúng ta lần này là để giúp cho những cư dân này cầm cự được vài tháng trong khi chờ đợi sự giúp đở của chính quyền.   Chúng ta đã phát ra 19.04 tấn gạo cho 952 gia đình ở các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre.  Mỗi gia đình nhận được 20 ky lô gạo (44 lbs).  Dân làng vô cùng  biết ơn sự giúp đở của chúng ta.  Và họ không che được sự mừng rở khi thấy có thêm được chai dầu xanh.   Nhiều cụ đã không chờ được đến về nhà, đã vội vã mở liền chai dầu xanh và đem lên mủi ngửi.  Dầu xanh là loại thuốc độc nhất vô nhị được xài rộng rãi ở vùng quê dùng để trị bá bệnh từ chóng mặt, nhức đầu, đau bụng, khép vết thương, vân vân ..và ngay cả cảm cúm.  Vì thế,  nó là lọ thuốc mà nhà nào cũng muốn có và là mơ ước của rất nhiều cụ già .  Hôm nay chúng ta đã làm mơ ước này thành sự thật cho rất nhiều người.

Xin chân thành cảm ơn các bạn sau đây đã tài trợ chương trình phát gạo này:
Johnathan Quang Đạo Tran & Hanh Pham, Anonymous Donor, Hue Nguyen & Hong Anh Ly, Melissa Le & Joseph Quang Le, Hieu Pham, Andrew Huy Tran, Fidelity Charitable/KimThi, Quang Lãng/New Generation Odyssey Inc., The Baker Family, The Chu Family, Thomas Nguyen & Hau Thi Nguyen, Trang Nghiem, Phuong Tran & Tiffany Nguyen, John Nguyen/One-Stop Realty & Financial Services, Nhân & Mỹ Duyên Nguyen Huy, Linh My Trieu & Tony Ba Nguyen, Hang Nga Nguyen, Trina Nguyen, Bà Võ Thi Hà, Kim Huynh and John Rha, Cao Đài Giáo Hải Ngoại, Suong Pham & Dan Tran, Quỹ Từ Thiện của Bà Lê Thị Thao, Trần Trinh Thy, Ngọc Nga Nguyen, Quynh Nhu Nguyen,Tammy Pham, and Heidi Nguyen.

Mời các bạn bấm vào các đề mục dưới đây để xem hình phát gạo của từng làng:
Xã An Trường A,  huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, (2 tấn, 100 gia đình) 
Xã Hiếu Nhơnhuyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, (2 tấn, 100 gia đình)
Họ Đạo Tú San và An Định, Giáo Phận Vĩnh Long,  Hạt Thạnh Phú, (2 tấn, 100 gia đình) 
Xã Nhuận Phú Tân,  huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre (2 tons, 100 gia đình)
Xã Hưng Khánh Trung A,  huyện Mỏ Cày Bắc,tỉnh Bến Tre (2 tons, 100 gia đình)
Xã Ngải Đăng,  huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, (2 tấn, 100 gia đình) 
Xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre (2 tấn, 100 gia đình)
Xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lánh, tỉnh Bến Tre (3.04 tấn, 152 gia đình)
Xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre  (2 tấn, 100 gia đình)