2018 - Rice Distribution   

This year we distributed 11.84 tons of rice to 592 needy families in the counties of Trà Vinh, Vĩnh Long, and Bến Tre.  Each family received 20 kilos of rice (about 44 lbs). We have chosen many of the same villages as last year because the people in these villages are still very poor.  The poverty ratio is very high. This is the time where everyone in Vietnam is ready to celebrate Tet, and our rice came just in time. Everyone was so happy and grateful, even the local volunteers.    Most of the recipients work as candy wrappers, coconut leaf peelers, broom makers, street-items recyclers, lottery tickets sellers, or old people. They don’t make enough to have a saving and their jobs are not stable.  Tet is a happy time for many but for these poor families, it is a time of uncertainty for they have to worry about putting food on the table because usually there are very few jobs available during the 3 weeks after Tet..   Our rice gift will keep a family of 2 full for about half a month. Besides the families chosen by the villages’ poverty lists, we also distributed to 100 needy families from Tu San churches’ group. These families are chosen by the priest and those that run this group of churches.

Our deepest thanks to the following sponsors who made this Rice project possible:

Trang Nghiem, Kieu Lam, Kevin Nguyen, Hieu Pham, Tiffany Thuy Le, Phượng Trần,  Quy Nguyen & Michelle Bui, Anonymous Donor, Thúy Huệ Nguyễn, Hồng Anh Lý, Amazon Smile,  Quang Lang - Odyssey Insurance Inc., Henry Nguyen, Phuong Vo, Lâm Thuần Hương, Janet Do, Amy Le, The Chu Family, The Baker Family, Cao Đài Giáo Hải Ngoại, Hà Nguyễn, Gia Đình Bùi Đắc Hùm, Khanh Tứ Ngô, Jennifer Phi Phượng Nguyễn, Amy Bùi & John Nguyễn, CT502, and Đoàn Nguyễn.

Please click on the following links to view the distribution in each village:

Please click on the following links to view the distribution in each village:
An Trường A Village, Trà Vinh county, (2 tons, 100 families)
Huyền Hội Village, Trà Vinh county, (2 tons, 100 families) 
Bình Phước Village Vĩnh Long county, (2 tons, 100 families) 
Tú San Church Group, Giáo Phận Vĩnh Long,  Hạt Thạnh Phú (2 tons, 100 families) 
Nhuận Phú Tân Village,  Mỏ Cày Bắc district, Bến Tre county (1800 kg, 90 families), 
Phước Mỹ Trung Village, Mỏ Cày Bắc district, Bến Tre county, (1040 kg, 52 families)
Tân Thành Tây Village,  Mỏ Cày Bắc district,  Bến Tre  county, (1 ton, 50 families) 

2018 - Phát Gạo

Năm nay chúng ta đã phát 11.84  tấn gạo cho 592 gia đình nghèo ở các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, và Bến Tre.   Mỗi gia đình được 20 ký lô gạo (khoảng 44 pounds). Chúng ta đã trở lại một số làng xã mà năm trước đã cho vì thấy số hộ nghèo ở những nơi đây quá nhiều.   Quà của chúng ta đến vừa kịp Tết nên ai ai cũng đều vui mừng, họ đã đón nhận với lòng biết ơn và niềm hạnh phúc, ngay cả những thiện nguyện viên địa phương giúp khiêng gạo cũng vui lây cho những cư dân nghèo được gạo này. Phần đông những cư dân được chọn làm nghề gói kẹo, chuốt lá dừa, , làm chổi, lượm ve chai, bán vé số, hay là người đã quá tuổi lao động, vì thế thu nhập rất thấp mà lại ngày có, ngày không.    Phần gạo của chúng ta cho đủ sống khoảng nửa tháng cho gia đình 2 người cho nên họ rất vui mừng vì có đủ ăn trong mùa Tết. Thường thường trong 3 tuần lễ sau Tết ít có ai mướn cho nên nếu trong nhà không có gạo thì sẽ rất túng thiếu. Ngoài những cư dân nghèo được chọn từ sổ hộ nghèo của làng xã, chúng ta đã cho thêm 100 gia đình nghèo trong họ đạo Tú San ở xã Ngải Đăng.   Những gia đình này được chọn bởi cha Xứ và hội đồng quản trị của giáo xứ này.

Xin chân thành cảm ơn các bạn sau đây đã tài trợ chương trình phát gạo năm nay:

Trang Nghiem, Kieu Lam, Kevin Nguyen, Hieu Pham, Tiffany Thuy Le, Phượng Trần,  Quy Nguyen & Michelle Bui, Anonymous Donor, Thúy Huệ Nguyễn, Hồng Anh Lý, Amazon Smile,  Quang Lang - Odyssey Insurance Inc., Henry Nguyen, Phuong Vo, Lâm Thuần Hương, Janet Do, Amy Le, The Chu Family, The Baker Family, Cao Đài Giáo Hải Ngoại, Hà Nguyễn, Gia Đình Bùi Đắc Hùm, Khanh Tứ Ngô, Jennifer Phi Phượng Nguyễn, Amy Bùi & John Nguyễn, CT502, and Đoàn Nguyễn.

Mời các bạn bấm vào tên các xã dưới đây để xem hình phát gạo của từng nơi:

Xã An Trường A,  tỉnh Trà Vinh, (2 tấn, 100 gia đình) 
Xã Huyền Hội,  tỉnh Trà Vinh, (2 tấn, 100 gia đình) 
Xã Bình Phướctỉnh Vĩnh Long, (2 tấn, 100 gia đình)
Họ Đạo Tú San, Giáo Phận Vĩnh Long,  Hạt Thạnh Phú, (2 tấn, 100 gia đình) 
Xã Nhuận Phú Tân,  huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre (1800kg, 90 gia đình)
Xã Phước Mỹ Trung,  huyện Mỏ Cày Bắc,tỉnh Bến Tre 1040 kg (52 gia đình)
Xã Tân Thành Tây,  huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, (1 tấn, 50 gia đình)