2017 - Rice Distribution   

This year we distributed 12.7 tons of rice to 636 needy families in the counties of Trà Vinh, Vĩnh Long, and Mõ Cày/Bến Tre.  Each family received 20 kilos of rice (about 44 lbs).   Our gifts were well received.   The villagers were very happy and grateful.  Most of the recipients in Mo Cay work as candy wrappers or coconut leaf peelers (for making brooms).   They make 1800 vnd (8 cents)  for each kilogram of packaged candy.  On average, each person can wrap about 15 kilograms (33 lbs) of candy a day.  This comes out to $1.20 a day.  Thus, our gift of 20 kilos of rice is worth 2 weeks of their paycheck.   A few years ago, they were doing better growing coconut trees and raising pigs, but since the salt water epidemic hit the region, it is much harder to yield a profit because the coconut trees might all die young before the harvest season.  As for the pigs, many of them were dying from diseases that left many families not only broke but also bearing large debts.  For the recipients in Tra Vinh, most of them works as recyclers--picking recyclable items or buying them from the locals and selling them back to dealers.  The others sell lottery tickets for a living.  They don't have steady income and most are living on a half-full stomach.  As for the people in Vinh Long, most of the recipients are the elderly with a fixed income of 185,000 vn dong (8 dollars) a month.  So everyone was deeply moved with our gifts.  And we were too at the volunteers we got from each village with our distribution effort.  Even the priest from Tu San church helped with unloading the rice bags from our truck and distributed them.

Our deepest thanks to the following sponsors who made this Rice project possible:
Lam Thuan Huong, Thuy Lan Ngoc Nguyen, Tammy H. Pham, Hieu Pham, Thanh Nguyen, Que Phuong Bui, Trang Nghiem, Tâm Hoàng, Quang Lang / New Generation Odyssey, Inc, Tiffany Thủy Lề, Phượng Trần, Chi and Khai Pham, Ly Hong Anh, Anonymous Donor, The Chu family, The Baker Family, Trina Nguyen, Quy Tu Thien cua Ba Le Thi  Thao , Kevin Nguyen, Mong Diep Le, Thomas Luong , Thu Van Tran, Anonymous Donor, and phong677

 Please click on the following links to view the distribution in each village:

Huyền Hội village, Trà Vinh county, (2 tons, 100 families) 
Mỹ Cẩm village, Trà Vinh county, (2 tons, 100 families) 
Bình Phước village, Vĩnh Long county, (2 tons, 100 families) 
Tú San Church, Giáo Phận Vĩnh Long,  Hạt Thạnh Phú (2 tons, 100 families) 
Hòa Lộc village,  Mỏ Cày Bắc district, Bến Tre county (1324kg, 66 families)
Thành An  village, Mỏ Cày Bắc district, Bến Tre county, (1400 kg, 70 families)
An Nhơn village,  Thạnh Phú district,  Bến Tre  county, (1 ton, 50 families) 
An Thuận village, Thạnh Phú  district, Bến Tre  county (1 ton, 50 families) 


2017 - Phát Gạo


Năm nay chúng ta đã phát 12.7 tấn gạo cho 636 gia đình nghèo ở các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, và Mõ Cày/Bến Tre.   Mỗi gia đình được 20 k y lô gạo (khoảng 44 pounds).  Món quà Tết này của chúng ta được cư dân đón nhận với  lòng biết ơn và niềm hạnh phúc.  Những cư dân lảnh gạo ở Mõ Cày phần đông làm nghề gói kẹo hay nghề chuốt lá dừa để làm chổi quét nhà.  Tiền công họ được trả để gói 1 k y lô kẹo là 1800 vn (8 cents).  Một người làm suốt ngày có thể gói được khoảng 15 ky lô kẹo và sẽ kiếm được khoảng $1.20 cents.  Vì thế 20 ky lô gạo của chúng ta là cả 2 tuần tiền lương của họ.  Những năm trước cư dân ở Mõ Cày họ sống tốt hơn nhờ trồng dừa và nuôi heo, nhưng mấy năm  nay từ ngày nước mặn từ sông Cửu Long tràn vào ruộng vườn đã làm cho dừa bị thất mùa và phần đông đã bỏ làm nghề này.  Còn heo mấy năm nay cũng bị bệnh dịch, họ đã mượn tiền để nuôi, rồi cuối cùng heo bị chết , tán gia sập tiệm lại mang thêm nợ chồng chất nên cũng không mấy người dám nuôi heo nữa.  Còn những cư dân lảnh gạo ở Trà Vinh thì phần đông làm nghề về thu mua phế liệu, phần đông là đồ mũ và ve chai.  Một số khác thì làm nghề bán vé số.   Tiền thu nhập không ổn định nên cũng không lo nổi cho gia đình được bửa cơm no.   Nhóm cuối cùng ở Vĩnh Long thì phần đông là người già, thu nhập mỗi tháng được nhà nước trợ cấp 185,000 vn (8 đô) một tháng.  Nói chung đây là 3 nhóm người chúng ta đã giúp gạo năm nay và nhóm nào cũng vô cùng cảm động và mừng rỡ.   Riêng về chúng ta cũng cảm động không kém trước sự tiếp tay của những tình nguyện viên ở mỗi làng, mỗi xã đều chạy ra giúp phụ khiêng gao,  ngay cả cha xứ ở nhà thờ Tú San cũng góp tay khiêng gạo và đứng phát.

Xin chân thành cảm ơn các bạn sau đây đã tài trợ chương trình phát gạo năm nay:
Lam Thuan Huong, Thuy Lan Ngoc Nguyen, Tammy H. Pham, Hieu Pham, Thanh Nguyen, Que Phuong Bui, Trang Nghiem, Tâm Hoàng, Quang Lang / New Generation Odyssey, Inc, Tiffany Thủy Lề, Phượng Trần, Chi and Khai Pham, Ly Hong Anh, Anonymous Donor, The Chu family, The Baker Family, Trina Nguyen, Quy Tu Thien cua Ba Le Thi  Thao , Kevin Nguyen, Mong Diep Le, Thomas Luong , Thu Van Tran, Anonymous Donor, and phong677

Mời các bạn bấm vào tên các xã dưới đây để xem hình phát gạo của từng nơi:

Xã Huyền Hội,  tỉnh Trà Vinh, (2 tấn, 100 gia đình) 
Xã Mỹ Cẩm,  tỉnh Trà Vinh, (2 tấn, 100 gia đình) 
Xã Bình Phước, tinh Vĩnh Long, (2 tấn, 100 gia đình) 
Họ Đạo Tú San, Giáo Phận Vĩnh Long,  Hạt Thạnh Phú, (2 tấn, 100 gia đình) 
Xã Hòa Lộc,  huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre (1324kg, 66 gia đình)
Xã Thành An,  huyện Mỏ Cày Bắc,tỉnh Bến Tre 1400 kg (70 gia đình)
Xã An Nhơn,  huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, (1 tấn, 50 gia đình) 
Xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, (1 tấn, 50 gia đình)