2014 - Rice Distribution  

We have just completed our Rice project.

This year we distributed 13 tons of rice, 200 boxes of noodles, 432 bottles of menthol oil, and 2 bottles of Advil to 650 needy families.   Each family got 20 kilos (44 lbs) of rice.  In this trip, we also got backpacks and toys for the elementary schools in Dac Lac. The green menthol oil, Advil pills, backpacks and toys were funded separately.
Besides the rice, each family in Dac Lac and Lam Dong got 1 box of noodles and 1 bottle of green menthol oil.   Each family in Dac Lac also got 7 pills of Advil.   More were given to these families because of their greater need and longer distance.  We only get a chance to help them once a year, at most.

In an effort to reach out to other regions in the country, we have visited Lam Dong in Da Lat county (central Vietnam).   The distribution took place in Phuoc Quang temple.  Just like in Dac Lac, the people here are really poor.  Fifty percent of the people are Lam Dong natives, and others are nomads seeking refuge here because they have no other place to go. The nuns from Phuoc Quang temple asked if we can help build a well there.   Our staff is currently researching on the costs and benefits.  If any of you are interested in contributing to build this well, please let us know.   If there is enough interest, we will make it a special project.

This year we got a lot of green menthol oil.   Green menthol oil is always in high demand in the countryside because the poor people use it as medication for all kinds of sickness.  It costs $5 a bottle locally--more than a full day's salary for most families.  We distributed 220 bottles in Dac Lac and Lam Dong.   The remaining 212 bottles were distributed at Tu San church in Ben Tre county.

Everyone is very appreciative of our help--from the people who got a bag of rice to the families who got a bottle of green oil to the kindergarten children who got to share toys with their class, they are all elated and grateful.  Thank you very much, our dear sponsors, for bringing this happiness to them.  Last but not least, our special thanks to Mợ Quy' for buying for us the green menthol oil at whole sale price.   Because of her help, we were able to help twice as many people.

Once again, deepest thanks to our sponsors:
Trina Nguyen, Phil Dong, Lexie Abraham, MinhTam Hoan Vo, MyHanh Pham & Hanh Thi Pham, Dan T Nguyen, Khanh P Nguyen, Kimberly Hoang, Suong Pham,Tammy Pham, Cuc Hood, Que Phuong Bui, Michelle Mai Nguyen, Tanh Nguyen & Linda Pham, Điep Bui, Hong Anh Ly, Le Thi Thong, Quỹ Từ thiện của bà Lê Thị Thao, Kevin Degrood, Kevin Nguyen, Hieu Pham, Lam Thuan Huong, Quang Lang, Tiffany Le, Phuong Tran, Athena Nguyen, Trang Nghiem, Tran thi Dieu Hanh, John Rha & Kim Huynh, Hồi Hướng cho bà Lê Thị Mỹ, Phong677, Heidi Nguyen, Hope Nguyen. Nhon Pham, Thu Chu Family, The Baker Family, Khanh Rolla Ngo, Hạ Uyên Chi, Krystal Nguyen, Hồi Hướng Công Đức Cho Các Vong Linh và Những Linh Hồn Mồ Côi, Chau Thai Le, Dat Vo & Nghia Pham, Nhóm Ấn Tống Kinh Địa Tạng, Trần Minh Công,Trần Kelvin, Tran Trinh Thy, and Mợ Quy'.

Please click on the following links to view the pictures from our Rice distributions:
La Rve Village (2 tons, 100 families) , ( Daklak county)
Phuoc Quang temple, Lâm Đồng, (2 tons, 100 families) (Đà Lạt county)
Thi Tran Thanh Phu  (1 ton, 50 families)
An Thuận Village, (1 ton, 50 families)
Giao Thanh Village (1 ton,  50 families)
Nhuan Phu Tan Village (2 tons, 100 families, Mo Cay Bac county)
Phu Khanh Village (1 ton, 50 families)
Thạnh Phong Village, (2 tons, 100 families)
Thoi Thanh Village (1 ton, 50 families)

Toys/Back packs distribution (Mam Non Elementary, Dac Lac county)
Green Menthol Oil distribution (Tu San Church, Ben Tre county)


********************************************************************************************************************************************

Phát Gạo 2014

Chúng ta vừa thực hiện xong chương trình phát gạo.  Trong chuyến đi này, chúng ta đã phát 13 tấn gạo, 200 thùng mì, 432 chai dầu xanh, và 2 lọ thuốc cảm Advil cho 650 gia đình nghèo ở 3 tỉnh Bến Tre, Đà Lạt, và Đắc Lắc.   Mỗi gia đình được 20 k y' lô gạo (44 lbs).   Riêng các gia đinh ở Đắc Lắc và Lâm Đồng còn nhận được thêm 1 thùng mì và 1 chai dầu xanh.  Ngoài ra, mỗi gia đình ở Đắc Lắc còn được 7 viên thuốc cảm.  Các gia đình này được cho thêm vì họ nghèo hơn và vì chúng ta chỉ có thể giúp cho họ nhiều nhất là mỗi năm một lần mà thôi.   Chúng ta còn nhận được đồ chơi và cặp táp để tặng cho các em học sinh ở Đắc Lắc.    

Năm nay chúng ta đến thêm 1 vùng đất mới là xã Lâm Đồng ở tỉnh Đà Lạt.   Những người nghèo được chọn gồm có phân nữa là người bản xứ, còn phân nữa là người tứ xứ.    Họ đến đây vì không còn đường để đi.   Cuộc phát gạo được thực hiện ở chùa Phước Quang.
Các sư cô nơi này có xin chúng ta xây dùm 1 cái giếng.   Hiện tại chúng ta đang cho người tìm hiểu về giá cả, lợi ích, và sẽ phục vụ được cho bao nhiêu đại chúng.   Nếu bạn có nhã y' giúp cho việc đào giếng, xin email cho biết.   Nếu chúng ta quyết định làm thì sẽ làm như một trường hợp cá biệt.

Năm nay chúng ta được tặng rất nhiều dầu xanh.   Ngòai gạo ra, dầu xanh là thứ được quy' hàng đầu ở vùng quê.   Dân chúng ở đây dùng dầu xanh cho hầu hết mọi thứ bệnh.  Giá một chai dầu xanh ở đây tuơng đương với 5 đô la, hơn tiền lương 1 ngày làm việc của 1 gia đình, vì thế nhiều gia đình vẫn không mua nổi.    Chúng ta đã phát ra 220 chai ở Lâm Đồng và Đắc Lắc.   Số còn lại 212 chai phát ở giáo sư' Tú San trong tỉnh Bến Tre.

Mọi người đều hân hoan và biết ơn với những món quà Tết chúng ta đã tặng, từ những cư dân được một bao gạo cho tới 1 chai dầu xanh hay là các em nhỏ được chơi chung đồ chơi với các bạn trong lớp học, ai ai cũng vui mừng khôn xiết.   Cám ơn các bạn thật nhiều đã đem đến cho họ niềm vui này.   Và xin đặc biệt cám ơn Mợ Qu y' đã mua dùm những chai dầu xanh với giá sỉ.   Nhờ có sự giúp đỡ này, chúng ta đã cho được gấp đôi số người.

Một lần nữa, xin chân thành cám ơn các bạn đã bảo trợ cuộc phát quà Tết năm nay:
Trina Nguyen, Phil Dong, Lexie Abraham, MinhTam Hoan Vo, MyHanh Pham & Hanh Thi Pham, Dan T Nguyen, Khanh P Nguyen, Kimberly Hoang, Suong Pham,Tammy Pham, Cuc Hood, Que Phuong Bui, Michelle Mai Nguyen, Tanh Nguyen & Linda Pham, Điep Bui, Hong Anh Ly, Le Thi Thong, Quỹ Từ thiện của bà Lê Thị Thao, Kevin Degrood, Kevin Nguyen, Hieu Pham, Lam Thuan Huong, Quang Lang, Tiffany Le, Phuong Tran, Athena Nguyen, Trang Nghiem, Tran thi Dieu Hanh, John Rha & Kim Huynh, Hồi Hướng cho bà Lê Thị Mỹ, Phong677, Heidi Nguyen, Hope Nguyen. Nhon Pham, The Chu Family, The Baker Family, Khanh Rolla Ngo, Hạ Uyên Chi, Krystal Nguyen, Hồi Hướng Công Đức Cho Các Vong Linh và Những Linh Hồn Mồ Côi, Chau Thai Le, Dat Vo & Nghia Pham, Nhóm Ấn Tống Kinh Địa Tạng, Trần Minh Công, Trần Kelvin, Tran Trinh Thy, and Mợ Quy'.

Mời các bạn bấm vào những mục dưới đây để xem hình:

La Rve Village, tinh Daklak,  (2 tấn, 100 gia đình)  
Chùa Phước Quang, xã Lâm Đồng, tỉnh Đà Lạt, (2 tấn, 100 gia đình)
Thi Tran Thanh Phu',  Tinh Bến Tre , (1 tấn, 50 gia đình) 
An Thuận, Tinh Bến Tre, (1 tấn, 50 gia đình)
Giao Thanh, Tinh Bến Tre (1 ton,  50 gia đình)
Xã Nhuan Phu Tan , tỉnh Mỏ Cày Bắc  (2 tấn, 100 gia đình)
Xã Phu Khanh, Tinh Bến Tre   (1 tấn, 50 gia đình)
Xã Thạnh Phong, Tinh Bến Tre ( 2 tấn, 100 gia đình)
Thoi Thanh, Tinh Bến Tre (1 tấn, 50 gia đình)

Phát Đồ Chơi và Cặp Táp , trường Mầm Non, (tỉnh DakLak)
Phát Dầu Xanh , Giáo Xứ Tú San - Tỉnh Bến Tre