2019 - Distributing Notebooks to the Needy Students

This year we distributed 101  bicycles to 10 schools ( 7 elementary and 3 junior high schools) and 10,880 notebooks  to 11 schools ( 3 kindergarten, 6 elementary, and 2 junior high schools).   These schools are from the districts of Giong Trom, Thanh Phu, and Mo Cay Bac.   In the 10,880 totals, there were  9280 5-line notebooks where each has 100 pages  and 1600 4-line notebooks where each has 200 pages.   There were 101 students receiving bicycles and 1088 students receiving notebooks.  Each  student in  elementary school got 10 notebooks (5-line type, 100-page each), and each student in junior high got 10 notebooks (4-line type and 200-page each). This is the amount needed to last them through the entire school year.   Last year we gave each student in junior high 20 notebooks, and each notebook has 100 pages.  This year we gave each 10  notebooks instead and each notebook has 200 pages; the amount is the same but the pages are thicker and easier to write on and the price is better.   The bicycles were divided equally amongst 10 schools.  Each received 10 with the exception of Thanh Tan Elementary, which received 11.
The students receiving bicycles were picked by the teachers and principal of the school.  We participated in   verifying the student's poverty status by visiting their homes.  If any student was deemed as not meeting our low income criteria, we will ask the school to pick a new recipient, but usually this rarely happened.
This is our 12th anniversary for these projects.   Maybe we will be able to carry on one more year, or this could be our last.   Both the VN teams and our staff are getting tired.   We know it would come to an end sometime, but still sad to say it out loud.   Thank you for taking part in this long journey with us.  In these 12 years, together, we have touched thousands of youngsters' lives--making them happier, and for many, you have given them the opportunity to stay longer in school to be able to read and write.   Hope these memories warm your heart whenever you  relive our long journey through the pages of our website.
Many thanks to the following friends who provided funding for the Notebook/Bicycle projects this year: 
Khoi Nguyen, Trang Nghiem, Tri Lam, Lam Thuan Huong, Kim Khánh & Binh Nguyen, Nicholas Widmann, Amazon Smile, Kevin Nguyen, Anh Ly, Tammy H Pham , The Baker family , The Chu family, Đan Tâm , Lan N Vo, Quang Lang - Odyssey Insurance, Inc, Kevin Nguyen, Kieu Lam, Anonymous Donor , Washington Trinh Nguyen, Bui Phuong Que, Bui Phuong Khanh, Trinh Phan, Hieu Pham, Ẩn Danh, Tran Trinh Thy, Cyndy Lam & Ty Tran, Tam Hoang, Thuy Hien Nguyen, Điệp Bùi, Kelvin Tran, and Son Xuan Tran.


Please click on the following links to view the notebook's distribution in each school:
An Thanh Elementary, Thanh Phu district: 1200
Phong Nam Elementary, Giong Trom district: 980
Phu Khanh  Elementary,  Thanh Phu  district: 1200
Tan Phu Tay Elementary, Mõ Cày Bắc district: 1200
Thanh Phong A Elementary, Thanh Phu district, 1200
Thanh Tan Elementary, Mo Cay Bac District, 1200
Hoang Lam Junior High, Giong Trom district: 800 (200 pages each)
Phu Khanh Junior High,  Thanh Phu district: 800 (200 pages each)
An Thoi Kindergarten,  Mõ Cày Nam district, 700
Thanh Phu Kindergarten, Thanh Phu district, 800
Phuoc My Trung Kindergarten, Mõ Cày Bắc, 800


2019 - Phát Tập Cho Các Em Học Sinh Nghèo


Năm nay chúng ta đã phát ra 101 chiếc xe đạp cho 10 trường (7 trường tiểu học và 3 trường trung cấp).  Mỗi trường được 10 chiếc xe,  duy có trường Thanh Tân được 11 chiếc.   Còn tập thì chúng ta đã phát ra 10,880 quyển cho 11 trường (3 trường mẫu giáo,  6 trường tiểu học và 2 trường trung cấp).   Các trường được phát ở 3 huyện Giồng Trôm, Thạnh Phú, và Mõ Cày Bắc.   Có 101 em nhận được xe đạp và 1088 em nhận tập.  Mỗi em  được 10 quyển để đủ học trọn 1 năm.   Mỗi quyển vỡ cho các em tiểu học thì mỗi hàng có 5 ô ly, và có 100 trang trong khi mỗi quyển vỡ cho các em ở trung cấp thì mỗi hàng có 4 ô ly và có 200 trang, chúng ta đã mua theo quy định của bộ giáo dục.   Năm nay thay vì mua cho các em ở trung cấp 20 quyển và mỗi quyển 100 trang, chúng ta đã thay đổi và mua cho các em 10 quyễn và mỗi quyển 200.  Số lượng trang cũng bằng tuy nhiên trang giấy dầy hơn một chút và viết dễ hơn và giá cũng rẽ hơn một chút.  Các em nhận xe đạp được chọn ra do các thầy cô giáo và hiệu trưởng của mỗi trường.   Chúng ta không có tham dự vào việc chọn lựa, chúng ta chỉ đi đến nhà các em đã được chọn và kiểm duyệt lại mà thôi .  Nếu thấy hoàn cảnh không hợp tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ nói trường chọn lại , nhưng trường hợp này ít xảy ra.
Năm nay là năm thứ 12 chúng ta đã làm chương trình này, và có lẽ đây là lần cuối hay nhiều lắm chúng ta cũng chỉ làm nổi một năm nữa mà thôi.   Biết có ngày rồi cũng sẽ đủ mệt để dừng lại nhưng khi nói lời tạm biệt thì không tránh khỏi bùi ngùi.  Cám ơn các bạn đã đồng hành với hội trong 12 năm qua, một quãng đường rất dài và trong cuộc hành trình này chúng ta đã giúp hàng ngàn em có cơ hội tiếp tục học lâu hơn để biết đọc, biết viết.
Hy vọng mỗi khi nhớ về và lật lại những trang web này, bạn thấy chút ấm lòng.
Xin chân thành cảm ơn các bạn sau đây đã tài trợ cho chương trình phát tập và xe đạp năm nay:
Khoi Nguyen, Trang Nghiem, Tri Lam, Lam Thuan Huong, Kim Khánh & Binh Nguyen, Nicholas Widmann, Amazon Smile, Kevin Nguyen, Anh Ly, Tammy H Pham , The Baker family , The Chu family, Đan Tâm , Lan N Vo, Quang Lang - Odyssey Insurance, Inc, Kevin Nguyen, Kieu Lam, Anonymous Donor , Washington Trinh Nguyen, Bui Phuong Que, Bui Phuong Khanh, Trinh Phan, Hieu Pham, Ẩn Danh, Tran Trinh Thy, Cyndy Lam & Ty Tran, Tam Hoang, Thuy Hien Nguyen, Điệp Bùi, Kelvin Tran, and Son Xuan Tran.


Mời các bạn bấm vào những đề mục dưới đây để xem hình phát xe đạp của từng trường:

Trường tiểu học An Thanh, huyện Thạnh Phú, 1200
Trường tiểu học Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, 980
Trường tiểu học Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, 1200
Trường tiểu học Tân Phú Tây, huyện Mõ Cày Bắc, 1200
Trường tiểu học Thạnh Phong A, huyện Thạnh Phú, 1200
Trường tiểu học Thanh Tân, huyện Mõ Cày Bắc, 1200
Trường trung cấp Hoàng Lam, huyện Giồng Trôm, 800 (200 trang)
Trường trung cấp Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, 800 (200 trang)
Trường mẫu giáo An Thới, huyện Mõ Cày Nam, 700
Trường mẫu giáo Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, 800
Trường mẫu giáo Phước Mỹ Trung,  huyện Mõ Cày Bắc, 800