2016 - Distributing Notebooks to the Needy Students

This year the Ben Tre region had a salt water disaster, and it has destroyed a lot of crops for many families--making the poor even poorer. So this year, our help means a lot more to them because they would not have anything left to support their children's school necessities.  And because of this, we extended our help to the districts of Cho Lach, Mo Cay Bac, Mo Cay Nam, Giong Trom, because they are the places where the salt water hits and are within our reach. 
Thank you very much for responding to our pleas to help the needy students.  
We have reached our goal of 100 bicycles this year.   As for the notebooks, we have 18,540 (10,000 5-line notebooks, and 8,540 4-line notebooks).  The elementary students use the 5-line notebooks and the junior high students use the 4-line notebooks.   Each elementary student got 10 notebooks (the 5-line type) and each junior high student got 20 notebooks (the 4-line type).   The types of notebooks used were based on the requirement from the department of education. We have distributed the bicycles to 9 schools and the notebooks to 12 schools. There are 100 students receiving bicycles and 1,427 students receiving notebooks.
Many thanks to our sponsors for making this project possible:
Kevin Nguyen, Đào Nguyen, Tammy Pham, Thuy Lan Ngoc Nguyen, Sharlene Vo, Anonymous Donor, Linh Trieu, Anh Ly / Thuy Hue Nguyen, Trang Nghiem, Dat Vo & Nghia Pham, Catherine, Tiffany Thuy Le, Phuong Tran,  Quang Lang, Long Tran & Hanh Pham, The Chu family, The Baker family, Tanh Nguyen & Linda Pham, Kelvin Phuc Xuan Tran, and Que Phuong Bui.

Please click on the following links to view the notebooks distribution in each school:
Phú Sơn Elementary, Chợ Lách District: 1700
Bình Hòa Elementary, Giồng Trôm District: 1200
Hòang Lam Junior High, Giồng Trôm District: 1600
Nhuận Phú Tân Junior High, Mõ Cày Bắc District: 2000
Phước Mỹ Trung Elementary, Mõ Cày Bắc District: 1200
Ngải Đăng Elementary, Mõ Cày Nam District: 1500
Thành Thới A2 Elementary, Mõ Cày Nam District: 1600
An Nhơn Elementary,  Thạnh Phú District: 1600
Hòa Lợi Junior High, Thạnh Phú District: 1600
Thạnh Hải Junior High, Thạnh Phú District: 1740
Tân Phong Elementary, Thạnh Phú District: 1400
Quới Điền Elementary, Thạnh Phú District: 1400

2016 - Phát Tập  Cho Các Em Học Sinh Nghèo

Năm nay tỉnh Bến Tre bị nạn nước mặn làm cho mùa màng của rất nhiều gia đình bị thất nên họ càng nghèo hơn.   Có người trồng được một vườn đu đủ được 75% đọan đường rồi nước mặn vào ngập cả vườn làm cây chết hết, có người ruộng lúa đã trổ bông vẫn còn non gặp nước mặn vào bị lép hết, và còn không biết bao nhiêu hòan cảnh như thế, làm cho người dân đã nghèo lại nghèo hơn.   Vì thế năm nay họ càng không có gì để giúp cho con em họ trong việc đi học.   Do đó, những cuốn tập và xe đạp của chúng ta tặng năm nay đã quý càng thêm quý .   Cũng vì lý do này năm nay chúng ta cho thêm các quận
Chợ Lách, Mõ Cày Nam, Mõ Cày Bắc, và Giồng Trôm là những nơi bị nước mặn vào và trong phạm vi chúng ta có khả năng để đi đến.
Cám ơn các bạn thật nhiều đã đáp lời kêu gọi của chúng tôi và nhờ vậy năm nay đã quyên được 100 chiếc xe đạp và 18,540 cuốn tập (trong này có 10,000 cuốn tập 5 ô ly và 8540 cuốn 4 ô ly).   Các em tiểu học xài tập 5 ô ly và các em trung học xài tập 4 ô ly. Mỗi em tiểu học được tặng 10 cuốn tập loại 5 ô ly và mỗi em lớp trung cấp trở lên được tặng 20 cuốn tập loại 4 ô ly.   Mỗi lớp xài loại tập nào là do chỉ định của bộ giáo dục. Chúng ta đã tặng xe đạp cho 9 trường và tập cho 12 trường.   Có 100 em nhận xe đạp và 1427 em nhận tập.
Xin chân thành cám ơn các bạn sau đây đã tài trợ cho chương trình này:

Kevin Nguyen, Đào Nguyen, Tammy Pham, Thuy Lan Ngoc Nguyen, Sharlene Vo, Anonymous Donor, Linh Trieu, Anh Ly / Thuy Hue Nguyen, Trang Nghiem, Dat Vo & Nghia Pham, Catherine, Tiffany Thuy Le, Phuong Tran,  Quang Lang, Long Tran & Hanh Pham, The Chu family, The Baker family, Tanh Nguyen & Linda Pham, Kelvin Phuc Xuan Tran, and Que Phuong Bui.

Mời các bạn bấm vào từng đề mục dưới đây để xem hình phát tập ở mỗi trường:
Phú Sơn Elementary, Chợ Lách District: 1700
Bình Hòa Elementary, Giồng Trôm District: 1200
Hòang Lam Junior High, Giồng Trôm District: 1600
Nhuận Phú Tân Junior High, Mõ Cày Bắc District: 2000
Phước Mỹ Trung Elementary, Mõ Cày Bắc District: 1200
Ngải Đăng Elementary, Mõ Cày Nam District: 1500
Thành Thới A2 Elementary, Mõ Cày Nam District: 1600
An Nhơn Elementary,  Thạnh Phú District: 1600
Hòa Lợi Junior High, Thạnh Phú District: 1600
Thạnh Hải Junior High, Thạnh Phú District: 1740
Tân Phong Elementary, Thạnh Phú District: 1400
Quới Điền Elementary, Thạnh Phú District: 1400