2015 - Distributing Notebooks to the Needy Students

We have distributed 40 bicycles and 16,700 notebooks to needy students in 17 schools.   There were 40 students that received bicycles and 1290 students that received notebooks.   There were 2 types of notebooks: 4-line and 5-line.  Each student from kindergarten to 5th grade got ten 5-line notebooks.   Each student from 6th to 9th grade got twenty 4-line notebooks.  These are the quantities needed to complete the school year.  The type of notebooks for each grade was set by the department of education.  
The distribution this year had a special guest, Mr. Phuoc Pham, one of our sponsors.  He happened to be in Vietnam while our distribution was happening and offered to lend a helping hand.  If any of you happen to be in town while we have a project going on and would like to participate, we would be very happy to receive your help.
Amongst the students receiving the bicycles, two got sick and could not be present.  The bicycles were left at their school for them to pick up later.

This program has been able to continue due to your love and support. Thank you very much for your encouragement via emails/phone calls and financial assistance.   In this program, it is our hope to supply the students with the means for schooling so they don't drop out and at least get to the point to be able to read and write.   Hopefully, together, we can realize this dream.

We are grateful to the following friends  who have funded this project:
Lam Thuan Huong, Son Tran & Tiffanie Nguyen, Trang Nghiem, Kevin Nguyen, Jennifer Phuong Tran, Quỹ từ thiện của bà Lê Thị Thao, Cuc Hood, Khanh & Dan Nguyen, Tanh Nguyen & Lanh Pham, Andy Hieu Nguyen, My Huynh Nguyen, Linh My Trieu, Trina Nguyen, Nhu Nguyen, Louis Luong Hoang, Suong Pham, Hong Anh Ly, Kelvin Tran, The Baker family, The Chu Family, Điệp Bui, Phuc Pham & Kazue Yamada, Hong Duc Pham, The Tran Xuan Đàm family, Cuc Hood, Hieu Pham, and Dat Vo
Last but not least, special thanks to anh Phuoc Pham for helping us with the distirbution and  to our new friend, DL,  for translating the family background of 40 students receiving bicycles.

Please click on the links below to view the pictures of the distributions:

Tân Phong Kindergarten, 700  notebooks
Đại Điền Elementary, 1000 notebooks
An Thuan Elementary, 1000 notebooks
Thới Thạnh Elementary, 1000 notebooks
Mỹ Hưng Elementary, 1200 notebooks
Hòa Lộc Elementary, 1400 notebooks
Nhuận Phú Tân II Elementary, 1400 notebooks
Phước Mỹ Trung Elementary, 1400 notebooks
Phú Khánh Junior High, 1400 notebooks
Tân Phong Junior High, 1400 notebooks
Quới Điền Junior High, 1600 notebooks
Thị Trấn Thạnh Phú Junior High, 1600 notebooks
Giao Thạnh Junior High, 1600 notebooks

2015 - Phát Tập  Cho Các Em Học Sinh Nghèo

Năm nay chúng ta đã phát ra 40 chiếc xe đạp và 16,700 cuốn tập cho 17 trường từ mẫu giáo đến trung học.   Trong số tập có 9100 cuốn loại 5 ô ly và 7600 cuốn loại 4 ô lỵ.   Có tổng cộng 1290 em nhận tập và 40 em nhận xe đạp.   Các em từ lớp mẫu giáo tới  lớp 5 được nhận 10 cuốn tập loại 5 ô lỵ.   Các em từ lớp 6 tới 9 được nhận 20 cuốn tập loại 4 ô ly.   Đây là số tập cần thiết để xài đủ cho một năm học.   Chúng ta mua tập với ô ly khác nhau theo quy định của bộ giáo dục.

Cuộc phát tập và xe đạp năm nay có sự hiện diện đặc biệt của anh Phước Phạm từ California.  Anh là một trong những người bạn đã bảo trợ những họat động của hội.  Anh vô tình về trong lúc chúng ta đang thực hiện chương trình và đã ghé ngang  phụ giúp.   Chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh sự tham dự của các bạn cho nên hãy liên lạc với chúng tôi khi nào các bạn có dịp về ngang và muốn phụ một tay. Năm nay trong số những em nhận xe đạp, có 2 em đã bị bệnh trong ngày phát nên không tham dự được.   Chúng ta đã để 2 chiếc xe đạp đó lại trường học cho các em tới lảnh sau.
 
Chương trình này được tiếp tục nhờ vào tình thương của các bạn.   Cám ơn những lời khen, những email khích lệ và sự ủng hộ tài chánh của các bạn.   Mục đích của chương trình này là giúp cho các em đủ phương tiện để không bỏ học nửa chừng để các em ít ra có thể học tới khi biết đọc, biết viết. Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục sát vai nhau để thực hiện giấc mơ này.

Xin cám ơn cạc bạn sau đây đã tài trợ cho chương trình phát tập và xe đạp năm nay:
Lam Thuan Huong, Son Tran & Tiffanie Nguyen, Trang Nghiem, Kevin Nguyen, Jennifer Phuong Tran, Quỹ từ thiện của bà Lê Thị Thao, Cuc Hood, Khanh & Dan Nguyen, Tanh Nguyen & Lanh Pham, Andy Hieu Nguyen, My Huynh Nguyen, Linh My Trieu, Trina Nguyen, Nhu Nguyen, Louis Luong Hoang, Suong Pham, Hong Anh Ly, Kelvin Tran, The Baker family, The Chu Family, Điệp Bui, Phuc Pham & Kazue Yamada, Hong Duc Pham, The Tran Xuan Đàm family, Cuc Hood, Hieu Pham, and Dat Vo.
Và đặc biệt cám ơn anh Phước Phạm đã giúp chúng ta trong việc phát tập và xe đạp và thêm một lần cảm ơn đặc biệt nữa đến một người bạn mới của chúng ta là bạn DL, đã thông dịch dùm hòan cảnh gia đình của 40 em nhận xe đạp.  

Mời các bạn bấm vào từng hàng dưới đây để xem hình của mỗi trường:

Mẫu Giáo Tân Phong, 700  quyển
Tiểu Học  Đại Điền, 1000 quyển
Tiểu Học An Thuan, 1000 quyển
Tiểu Học  Thới Thạnh, 1000 quyển
Tiểu Học  Mỹ Hưng, 1200 quyển
Tiểu Học  Hòa Lộc, 1400 quyển s
Tiểu Học  Nhuận Phú Tân II, 1400 quyển
Tiểu Học  Phước Mỹ Trung, 1400 quyển
Trung Cấp Phú Khánh, 1400 quyển
Trung Cấp Tân Phong , 1400 quyển
Trung Cấp Quới Điền, 1600 quyển
Trung Cấp Thị Trấn Thạnh Phú, 1600 quyển
Trung Cấp  Giao Thạnh , 1600 quyển