2019 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 9

2019 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh, hoặc tàn tật - Phần 9

31/ Bà Nguyễn Thị Hoa, 72 tuổi, bà bị bệnh tim tăng huyết áp và thiếu máu não hàng tuần phải đi bệnh viện xin thuốc uống. Bà sống tại địa chỉ 46/1, ấp An Ngãi, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Thi Hoa, 72 years old, resides at 46/1 An Ngai hamlet, An Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She has heart problem, high blood pressure and ischemic and requires to go to the hospital weekly to get medication.

 


32/ Ông Nguyễn Văn Toản, 43 tuổi. Ông Toản bị té xe bị bại liệt nằm một chỗ. Hiện ngụ tại số nhà 99/1, ấp Giao Hòa A, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Van Toan, 43 years old, reside at 99/1, Giao Hoa hamlet, Giao Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He had an accident and now bed ridden.

 


33/ Ông Nguyễn Văn Biển. số nhà 23/1, ấp Giao Tân,xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Ộng bị yếu lú 18 tuổi phải đi bằng xe lăn.
Nguyen Van Bien, resides at 23/1, Giao Tan hamlet, Giao Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He’s on wheelchair since he was 18 years old.


34/ Bà Nguyễn Thị Nhanh, 61 tuổi. Số nhà 117/1, ấp Giao Hòa A,  xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà Nhanh bị tai biến té liệt nửa người phải di chuyển bằng xe lăn.
Nguyen Thi Nhanh, 61 years old, resides at 117/1, Giao Hoa A hamlet, Giao Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She had a stroke, disable half of her body, and requires use of wheelchair.


35/ Cháu Lê Phước Lộc, sinh năm 2003, em bị khuyết tật bẩm sinh câm điếc từ nhỏ. Hiện ở tại số nhà 100/2, ấp Giao Hòa Chợ, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Le Phuoc Loc, born in 2003, resides at 100/2, Giao Hoa hamlet, Giao Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He’s cripple and deaf since birth.


36/ Bà Phạm Thị Thiết, 70/2 ấp An Định, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà Thiết bị bệnh ung thư gan, đang nằm điều trị tại bệnh viện ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Do bà không có ở nhờ nên người nhà nhận quà thay cho bà.
Pham Thi Thiet, resides at 70/2, An Dinh hamlet, An Nhon village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She has liver cancer and currently staying at Ho Chi Minh hospital for treatment. Her family will be at her place to pick up gifts.


37/ Bà Mai thị Vân, 14/1, ấp An Điền xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà bị khuyết tật tay chân nên không có khả năng lao động.
Mai Thi Van resides at 14/1, An Dien hamlet, An Dien village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. Her hands and legs are disable and unable to work.

38/ Bà Chà Thị Lùng, 86 tuổi. Số nhà 21/3, ấp Quí Đức, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà bị bệnh tai biến không được ai nuôi dưỡng.
Cha Thi Lung, 86 years old, resides at 21/3, An Qui hamlet, Quoc Dien village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She had a stroke and has no one to take care.


39/ Bà Huỳnh Thị Xuân, 87 tuổi, 45 tuổi thuộc hộ nghèo neo đơn, bà bị bệnh tim phải uống thuốc mỗi ngày. Cư trú tại địa chỉ 4/5, ấp Quí Đức, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Huynh Thi Xuan, 87 years old, resides at 4/5, Qui Duc hamlet, Quoi Dien village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She is classified as low-income and has heart problem and requires daily medication.


40/ Bà Nguyễn Thị Hòa 75 tuổi, Bà bị tật từ nhỏ, hiện ngụ tại ấp Quí Thạnh,xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Thi Hoa, 75 years old, resides in Qui Thanh hamlet, Quoi Dien village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She is disable since birth.