2019 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 7

2019 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh, hoặc tàn tật - Phần 7

 

61. Trần Văn Tiếng, 79 tuổi, ở ấp Thanh Xuân 1, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ông không có nhà, phải ở đậu nhà người quen. Không ruộng đất, con cháu. Hàng ngày ông đi bán vé số để kiếm sống.

Tran Van Tieng, 79 years old, resides in Thanh Xuan 1 hamlet, Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He’s currently renting and has no kin. He sells lottery tickets for a living.

 

62, Trần Văn Trò, 75 tuổi, ở ấp Tân Thông 2, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Không con cháu, hiện tại ông bị tai biến nằm 1 chỗ. Hàng ngày nhờ hành xóm nấu cơm dùm cho ăn.

Tran Van Tro, 75 years old, resides in Tan Thong 2 hamlet, Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He has no kin and suffered a stroke and is bed ridden. He relies on his neighbor to care for him.

 

63, Nguyễn Thị Sẩm, 80 tuổi, ở ấp Thanh Xuân 3, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà sống 1 mình, không con cháu. Hàng ngày bà có hơn 10 gốc dừa bán trái để kiếm sống.

Nguyen Thi Sam, 80 years old, resides in Thanh Xuan 3 hamlet, Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She lives by herself and has no kin. She has more than 10 coconut trees and sells them for a living.

 

64, Lê Thị Hồng, 81 tuổi, ở ấp Thanh Xuân 3, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Chồng chết cách nay 6 tháng, không con. Hàng ngày bà có hơn 20 gốc chanh hái trái bán để mua gạo.

Le Thi Hong, 81 years old, resides in Thanh Xuan 3 hamlet, Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. Her husband passed away 6 months ago. She has more than 20 lemon trees and sells them for a living.

 

65. Trương Thị Xuân, 61 tuổi, ở ấp Tân Thuận, xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Không con, chồng bị tai nạn nằm bệnh viện. Hàng ngày bà đi bán vé số về mua gạo.

Truong Thi Xuan, 61 years old, resides in Tan Thuan hamlet, Thanh Ngai village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She and her husband have no children; he suffered a stroke and currently staying in the hospital. She sells lottery tickets for a living.

 

66. Châu Văn Tuấn, 44 tuổi, ở Cồn Mít, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Ông bị ung thư Gan giai đoạn cuối. Hàng ngày vợ và con gái đi mò cua, bắt ốc về mua gạo.

Chau Van Tuan, 44 years old, resides in Con Mit hamlet, Thanh Phong village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He has liver cancer last stage. His wife and daughter catch crabs and clams to sell to buy food.

 

67. Trần Thị Ê, 68 tuổi, ở Cồn Mít, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình không chồng con, ruộng đất. Hàng ngày bà nấu xôi gánh sang hàng xóm bán.

Tran Thi E, 68 years old, resides in Con Mit hamlet, Thanh Phong village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She lives by herself and no husband. She sells street stick rice for a living.

 

68. Đặng Văn Chống, 52 tuổi, ở Cồn Mít, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Vợ bỏ, không ruộng đất, ông bị ung thư Gan thời kỳ cuối. Hàng ngày nhờ chòm xóm bà con cho gạo ăn.

Dan Van Chong, 52 years old, resides in Con Mit hamlet, Thanh Phong village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. His wife left and has no land. He has liver cancer last stage. He relies on his neighbor to give him food to eat.

 

69. Đoàn Thị Chê, 69 tuổi, ở Cồn Bửng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Chồng bà bị tai biến nằm một chỗ. Hàng ngày bà ai thuê gì thì làm nấy để mua gạo.

Doan Thi Che, 69 years old, resides in Con Bung hamlet, Thanh Hai village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. Her husband suffered a stroke and is bed ridden. She works whatever job is available to buy food.

 

70. Lê Văn Xây, 55 tuổi, ở Cồn Bửng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Ông bị bệnh tiểu đường bị biến chứng phải cưa cụt một chân. Hiện tại ông ở đậu nhà người cháu họ hàng ngày nấu cơm cho ăn.

Le Van Xay, 55 years old, resides in Con Bun hamlet, Thanh Hai village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He is diabetic and had one leg cut off. He’s living with is niece family and they take care of him.