2019 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 5

2019 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh, hoặc tàn tật - Phần 5

41/ Bà Nguyễn Thị Đầm, 86 tuổi, Gia đình bà thuộc hộ khó khăn. Hiện ngụ tại ấp Quí Đức, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Thi Dam, 86 years old, resides in Qui Duc hamlet, Quoi Dien village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. Her family is classified as low-income.


42/ Ông Hồ Văn Tư, 88 tuổi, vợ là bà Kiều Thị Lẹ, 71 tuổi. Ông Tư đang bị bệnh tim và thận. Ông Tư và bà Lẹ đang ngụ tại số nhà 21/1, ấp Quí Khương, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Ho Van Tu, 88 years old, and wife, Kieu Thi Le, 71 years old, reside at 21/1 Qui Khuong hamlet, Quoi Dien village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He has heart and kidney problems.


43/ Bà Võ Thị Hồng, 54 tuổi. Bà Hồng bị nhiễm chất đọc da cam và em là Bà Võ Thị Tuyết, 53 tuổi bà Tuyết bị mổ não do có khối u ở đầu. Hai bà đang ngụ tại số nhà 29/3, ấp Phú Lợi, xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Vo Thi Hong, 54 years old, and her sister Vo Thi Tuyet, 53 years old, reside at 29/3, Phu Loi hamlet, Phu Khanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. Ms. Hong has orange disease from the war and her sister had brain surgery to remove cancer from her head.

44/ Bà Lê Thị Hồng Châu, 42 tuổi, bà bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ. Bà Châu không có khả năng lao động. Hiện sống tại địa chỉ 71/3, ấp Phú Long Phụng, xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Le Thi Hong Chau, 42 years, resides at 71/3, Phu Long Phung hamlet, An Thanh village, Phu Khanh district, Ben Tre providence. She is disable since birth.


45/ Ông Nguyễn Văn Năm, 92 tuổi. Ông Năm bị bệnh tai biến nằm một chỗ. Hiện ở tại số nhà 33/4, ấp Thạnh B, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Van Nam, 92 years old, resides at 33/4, Thanh B hamlet, Tan Phong village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He had a stroke and now is bed ridden.

46/ Ông Hồ Văn Đậm. 42 tuổi, bị liệt hai chân do nhiễm chất độc da cam. Cư trú tại địa chỉ 25/1, ấp Xương Thạnh B, xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Ho Van Dam, 42 years old, resides at 25/1, Xuong Thanh B hamlet, Tho Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He’s crippled both legs due to orange disease from the war. 21138

 


47/ Bà Tạ Thị Nguyệt Anh, 75 tuổi, Bà Anh thuộc diện hộ khó khăn đang sống một mình không người chăm sóc. Bà đang ở tại số nhà 30/3, ấp Thạnh B, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Ta Thi Nguyet Anh, 75 years old, resides at 30/3, Thanh B hamlet, Tan Phong village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She is classified as low-income and currently living alone with no one to take care.


48/  Nguyễn Thị Mộng Điệp, sinh năm 1983. Địa chỉ 143/2 ấp Quí Bình, xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bản thân bị khuyết tật bẩm sinh dạng nặng, không tự lực trong sinh hoạt. Hiện sống với Cha mẹ trên 70 tuổi (mất sức lao động).
Nguyen Thi Mong Diep, born in 1983, resides at 143/2, Qui Binh hamlet, Hoa Loi village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She’s disable since birth and currently taking care by her parents who’s are in their 70s.


49/ Bùi Thị Điểm. Sinh năm 1982. Địa chỉ 245/6 ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bản thân bị bệnh suy hô hấp viêm phổi và lao não, màng não.
Bui Thi Diem, born in 1982, resides at 245/6, Thanh My hamlet, My Hung village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She has pneumonia respiratory, tuberculosis, and meninges problems.


50/ Phạm Thị Tươi. Sinh năm 1991. Địa chỉ 13/2 ấp Thạnh Khương, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú,  tỉnh Bến Tre. Bản thân bị khuyết tật bẩm sinh dạng nặng, không tự lực trong sinh hoạt.
Pham Thi Tuoi, born in 1991, resides at 13/2, Thanh Khuong hamlet, My Hung village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She’s crippled since birth and unable perform daily tasks.