2019 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 3

2019 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh, hoặc tàn tật - Phần 3

21/ Bà Nguyễn Thị Lời, 83 tuổi bà Lời bị bệnh cao huyết áp và bệnh thoái hóa cột sống lưng gây đau khó chịu. Do nghèo bà Lời bán nhà nên bà phải ở nhà thuê hàng tháng tại ấp Thạnh Lợi, xã Bình Thạnh, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Thi Loi, 83 years old, resides in Thanh Loi hamlet, Binh Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She has high blood pressure and a lot of back pain caused by her degenerative spine. She had to sold her house because she’s poor.


22/ Ông Lê Văn Hiền, 88 tuổi. Ông bị bệnh cao huyết áp, hiện ngụ tại số nhà 36/4, ấp Thạnh Quí, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Le Van Hien, 88 years old, resides at 36/4, Town 4 hamlet, Thanh Phu village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He has high blood pressure.


23/ Ông Nguyễn Văn Long, 71 tuổi, vợ bà Trịnh Thị Tám, 72 tuổi. Ông bị bệnh tim nhưng hàng ngày phải đi lượm ve chai để kiếm sống qua ngày. Ông bà hiện ngụ tại số nhà 225/1, ấp Thạnh Hòa A, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Van Long, 71 years old, and wife Trinh Thi Tam, 72 years old, reside at 225/1, Thanh Hoa hamlet, Thanh Phu village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He has heart problem but still go picking bottles and cans to sell and buy food.


24/ Ông Nguyễn Thành Nghĩa, 65 tuổi và vợ bà Lâm Thị Thu Hà 57 tuổi. Ông Nghĩa bị bệnh suy tim độ 3 hàng tuần phải xin thuốc bệnh viện để điều trị bệnh. Ông bà đang ngụ tại địa chỉ 212/1, ấp Thạnh Hòa A, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Thanh Nghia, 65 years, old, and wife Lam Thi Thu Ha, 57 years old, reside at 212/81, Thanh Hoa hamlet, Thanh Phu village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He has heart problem and requires to go the hospital to get medication.


25/ Ông Phan Văn Đảo 83 tuổi. Ông Đảo bị bệnh tai biến nằm một chỗ. bản thân không tự sinh hoạt được. Ông Đảo hiện sống tại số nhà 27/1, khu phố 4, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Phan Van Dao, 83 years old, resides at 27/1, Town 4 hamlet, Thanh Phu village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He had a stroke and now is bed ridden.

26/ Bà Trần Thị Bảy, 64 tuổi. Số nhà 93/2, ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà bị bệnh tai biến liệt nửa người.
Tran Thi Bay, 64 years old, resides at 93/2, An Thanh hamlet, An Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She had a stroke and now paralyzed half of her boby.


27/ Bà Trương Thị Thể, 92 tuổi. Bà bị té gãy chân nằm một chỗ, ngụ tại địa chỉ 120/3, ấp An Ngãi A, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Truong Thi The, 92 years old, resides at 120/3, An Ngai hamlet, An Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She fell and currently bed ridden.


28/ Ông Võ Văn Sơn, 54 tuổi. Ông bị bện tai biến phải đi bằng gậy. Hiện cư trú tại sô nhà 96/6, ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Vo Van Son , 54 years old, resides at 96/6 An Thanh hamlet, An Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He had a stroke and now walking with crutches.


29/ Ông Đỗ Quốc Lĩnh, 34 tuổi, bị bệnh bại não, ăn uống, sinh hoạt cá nhân đều không làm được mọi việc đều do cha mẹ thay nhau chăm sóc. Cư trú tại địa chỉ 30/6, ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Do Quoc Linh, 34 years old, resides at An Thanh hamlet, An Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He has cerebral palsy and relies on his parents to take care of him.


30/ Bà Lê Thị Kim Hồng, 77 tuổi. Bà thuộc diện hộ nghèo neo đơn. Ngụ tại số nhà 54/1, ấp An Ngãi, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Le Thi Kim Hong, 77 years old, resides at 54/1 An Thanh hamlet, An Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She is classified as low-income.