2019 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 2

2019 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh, hoặc tàn tật - Phần 2

11/ Ông Nguyễn Văn Giới, 71 tuổi. Ông Giới bị bệnh tai biếng nằm một chỗ. Hiện ông đang sống tại địa chỉ 33/1, ấp An Ninh B, xã An Thuận,huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Van Gioi, 71 years old, resides at 33/1, An Ninh B hamlet, An Thuan village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He had a stroke and now is bed ridden.

12/ Ông Phan Văn Chấn, 72 tuổi. Ông Chấn bị bệnh mổ ruột già do trèo cây té bị cây đâm vào bụng. Ông thuộc diện hộ nghèo và ở tại số nhà 3/4 ấp An Bình, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Phan Van Chan, 72 years old, resides at 3/4, An Ninh hamlet, An Qui village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He belongs to the low-income class and had a surgery due to a fall and a branch puncture into his stomach.


13/ Bà Nguyễn Thị Sương, 92 tuổi bà bị bệnh tai biến nằm một chỗ, hiện ngụ tại số nhà 75/3, ấp An Bình, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 
Nguyen Thi Suong, 92 years old, resides at 75/3, An Binh hamlet, My An village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She had a stroke and now is bed ridden.


14/ Bà Nguyễn Thị Nghĩa, 75 tuổi, bị bệnh tai biến phải chống gậy, đang ở tại địa chỉ 56/1, ấp An Bình, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Thi Nghia, 75 years old, resides at 56/1, An Binh hamlet, My An village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She had a stroke and relies on cane to walk.


15/ Ông Nguyễn Văn Dũng, 53 tuổi. Ông Dũng bị bệnh tai biến phải đi bằng gậy nên không còn khả năng lao động, hiện ông Dũng đang ở tại số nhà 109/1, ấp An Bình, xã Mỹ Anh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Van Dung, 53 years old, resides at 109/1, An Binh hamlet, My An village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He had a stroke and relies on cane to walk and is unable to work.

16/ Ông Nguyễn Văn Trận, 68 tuổi. Ông Trận bị bệnh tai biến đi lại phải chống gậy, vợ ông cũng bị bệnh tim nhưng hàng ngày phải đi bó chổi mướn để kiếm sống. Ông Trận hiện ngụ tại ấp An Hòa, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Van Tran, 68 years old, resides in An Hoa hamlet, My An village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He had a stroke relies on crutches to move and his wife has heart problem. She works to support the family.


17/ Ông Võ Văn Nghĩa, 42 tuổi, do té mà làm ông Nghĩa cũng bị bệnh tai biến hàng ngày phải đi bán vé số kiếm sống qua ngày rất vất vả. Nhà ông không có số và đang ở tại khu phố 2, thị trấn Thạnh Phú,huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Vo Van Nghia, 42 years old, resides in Town 2 hamlet, Thanh Phu village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He had a stroke and sells lottery tickets and having hard time.

18/ Bà Lê Thị Hai, 87 tuổi, bà bị bệnh tai biến phải đi bằng xe lăn, hiện ngụ tại khu phố 2, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Le Thi Hai, 87 years old, resides in Town 2 hamlet, Thanh Phu village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She had a stroke and currently on wheelchair.


19/ Bà Hà Thị Đỗ, 77 tuổi, bà bị bệnh tai biến nằm một chỗ, hiện ngụ tại số nhà 21/4, khu phố 4, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Ha Thi Do, 77 years old, resides at 21/4, Town 4 hamlet, Thanh Phu village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She had a stroke and is now bed ridden.


20/ Bà Cao Thị Minh Quân, 53 tuổi bà suy thận độ 3, hàng tuần phải đi chạy thận 2 lần. Vì bệnh nặng do phải đi chạy thận nên không còn tiền để sống. Bà Quân hiện ngụ tại số nhà 59/4, khu phố 4,thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Cao Thi Minh Quan, 53 years old, resides at 59/4, Town 4 hamlet, Thanh Phu village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She has kidney problem and requires dialysis 2/week. She is in financial hardship due to medical expenses.