2018 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 9

2018 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh, hoặc tàn tật - Phần 9

81. Phan Hữu Khánh - Sinh năm : 2005 - Địa chỉ : 6/3 ấp An Hòa - xã An Thuận - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị khuyết tật bẩm sinh dạng đặc biệt nặng, không tự lực được trong mọi sinh hoạt. Cha Mẹ đi làm ăn ở xa, trước đó sống với ông bà Nội ngoài 70 tuổi.

Phan Huu Khanh, born in 2005, resides at 6/3, An Hoa hamlet, An Thuan village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He is disabled since birth with no self reliance in all activities. His parents work far from home; he’s living with his grandparents, 70 years old.

 

82. Trần Văn Thạnh - Sinh năm : 1989 - Địa chỉ : 70/2 ấp An Điền - xã An Thuận - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị khuyết tật bẩm sinh dạng đặc biệt nặng, không tự lực được trong mọi sinh hoạt. Hàng ngày, Cha Mẹ mua bán Dưa Hấu nhỏ lẻ và rang Đậu Phộng bán để kiếm thêm tiền lo trang trải cho cuộc sống của cả gia đình. Gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Tran Van Thanh, born in 1989, resides at 70/2, An Dien hamlet, An Thuan village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He is disabled since birth with no self-reliance. His parents take care the family by selling watermelons and roasted peanuts. They belong to the poor group.

 

83. Đặng Thị Bé Thi - Sinh năm : 1980 - Địa chỉ : 38/4 ấp Thạnh Lợi - xã Bình Thạnh - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị khuyết tật bẩm sinh dạng đặc biệt nặng, không tự lực được trong mọi sinh hoạt. Cha mất, sống với Mẹ già ngoài 60 tuổi.

Dang Thi Be Thi, born in 1980, resides 38/4, Thanh Loi hamlet, Binh Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He is disabled since birth with no self-reliance. His father passed away and lives with his mother who’s over 60 years old.

 

84. Võ Văn Hùng sinh năm : 1952 - Địa chỉ : 25/3 ấp Quí Đức - xã Quới Điền - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị bệnh Tai biến dạng nặng nên nằm một chỗ, không tự lực trong mọi sinh hoạt. Hiện tại ông sống với người vợ - sinh năm : 1953 và đứa cháu ngoại gái. Gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Vo Van Hung, born in 1952, resides at Qui Duc hamlet, Quoi Dien village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He had a stoke and bed ridden. He lives with his wife, born in 1953, and their granddaughter. They belong to the poor group.

 

85. Phan Thị Truyền sinh năm : 1981 - Địa chỉ : 64/5 ấp Quí Đức B - xã Quới Điền - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị khuyết tật bẩm sinh, sống với chồng và đứa con trai ngoài 10 tuổi (đã nghỉ học sớm) do điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Phan Thi Truyen, born in 1980, resides at 64/5, Qui Duc B hamlet, Quoi Dien village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He is disabled since birth and lives with her husband and son, 10 years old, and dropped out of schood due to financial hardship. They belong to the poor group.

 

86. Nguyễn Thị Cẩm Duyên sinh năm 2007.  Địa chỉ : 245/6 ấp Thạnh A - xã Tân Phong - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị khuyết tật bẩm sinh dạng nặng, không tự lực trong sinh hoạt. Cha bỏ từ nhỏ, sống với Mẹ và người anh trai, gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo.

Nguyen Thi Can Duyen, born in 2007, resides in 245/6, Thanh A hamlet, Tan Phong village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He is disabled since birth with no self-reliance. His father left him when he’s small and lives with his mother and older brother. They have hardship and belong to the poor group.

 

87. Phan Thanh Phong sinh năm  1981. Địa chỉ 3/5 ấp Thạnh Khương A - xã Mỹ Hưng - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị khuyết tật bẩm sinh dạng nặng, không tự lực trong sinh hoạt, không có Cha. Hiện tại sống với Mẹ, gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo.

Phan Thanh Phong, born in 1981, resides in 3/5, Thanh Khuong A hamlet, My Hung village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He is disabled since birth with no self-reliance. He is living with his mother, having hardship, and belong to the poor group.

 

88.

  Đặng Văn Tuấn sinh năm : 1989 - Địa chỉ : 5/3 ấp Thạnh Hưng - xã Mỹ Hưng - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị Tâm thần (dạng nặng), không tự lực được trong mọi sinh hoạt. Cha chết ngay Cơn Bão số 5 năm 1997, Mẹ bỏ đi lấy Chồng khác, bỏ lại 02 anh em, sống với bà Nội gần 80 tuổi, gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo.

  Dang Van Tuan, born in 1989, resides at Thanh Hung hamlet, My Hung village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He’s mentally ill with no self-reliance. His father passed away in 1997. His mother left him to get marry and left 2 sons to live with their grandmother, 80 years old. They’re having hardship and belong to the poor group.

   

  89. Đinh Thị Kim Yến sinh năm : 1985 - Địa chỉ : 101/5 ấp Thạnh Mỹ - xã Mỹ An - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị bệnh Thiếu máu mãn tính, Tiểu đường, Suy tim, Thoái hóa khớp, men gan cao, máu nhiễm mỡ. Hiện tại sống với Chồng và 02 đứa Con . Nhưng cả 03 Mẹ Con cũng đều mắc chứng bệnh Thiếu máu mãn tính. Hàng tháng, cả 03 Mẹ Con đi Bệnh viện tái khám và nhận thuốc về uống.

  Dinh Thi Kim Yen, born in 1985, resides at 101/5, Thanh My hamlet, My An village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He’s having chronic anemia, diabetic, weak heart, osteoarthritis, high liver enzyme, and high chloresterol. She’s living with her husband and 2 children. She and her children have chronic anemia; every month, they have to go to the hospital for checkup and get medicines.     

   

  90. Nguyễn Phước Bình sinh năm 2009. Địa chỉ 162/2 ấp An Ngãi B - xã An Thạnh - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. Bản thân bị khuyết tật bẩm sinh dạng đặc biệt nặng (Bại não), không tự lực được trong mọi sinh hoạt. Hiện tại sống với Mẹ và đứa em trai còn nhỏ (sinh năm : 2015). Kinh tế còn bấp bênh, thu nhập không ổn định, cuộc sống thiếu trước, hụt sau, không có đất canh tác, gia đình thuộc diện khó khăn, hộ nghèo.

  Nguyen Phuoc Binh, born in 2009, resides at 162/2, An Ngai B hamlet, An Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He has cerebral palsy since birth with no self-reliance. He lives with his mother and younger brother, born in 2015. Their income is unstable and constantly struggling with hardship. Her family belongs to the poor group.