2018 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 7

2018 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh, hoặc tàn tật - Phần 7

61  Nguyễn Thị Nghĩa, sinh năm 1946. Bà bị bệnh tai biến nằm một chỗ. Hiện ngụ tại ấp An Bình, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Nguyen Thi Nghia, born in 1946, had a stroke and bed ridden. She resides in An Binh hamlet, My An village, Thanh Phu district, Ben Tre providence.


62. Đoàn Văn Tranh. Ông sinh năm 1945. Ông bị bệnh tim và ngụ tại số nhà 12/2, ấp An Bình xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Doan Van Tranh, born in 1945, is having heart issue. He resides at 12/2, An Binh hamlet, My An village, Thanh Phu district, Ben Tre providence.


63. Trịnh Thị Là, sinh năm 1936 ngụ tại số nhà 33/2, ấp An Bình, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.  Bà đang sống với người con dâu.
Trinh Thi La, born in 1936, resides at 33/2, An Binh hamlet, My An village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She is living with her daughter in law.


64. Đặng Văn Dợi, 79 tuổi. Hiện ngụ tại số nhà 21/2, ấp An Bình, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.  Ông bị bệnh tai biến không tự sinh hoạt cá nhân được.

Dan Van Doi, 79 years old, resides at 21/2 An Binh hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He had a stroke and partially paralyzed.


65. Nguyễn Thị Sưng, 90 tuổi. Bà ngụ tại số nhà 75/3, ấp An Bình, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà bị bệnh tai biến nằm một chỗ.

Nguyen Thi Sung, 90 years old, resides at 75/3, An Binh hamlet, My An village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She has a stroke and bed ridden.

 

66. Lê Văn Giáp, sinh năm 1938. Ông bị bệnh tai biến. Ông ngụ tại số nhà 62/4, ấp An Hòa, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Le Van Giap, born in 1938, had a stroke. He resides at 62/4, An Hoa hamlet, My An village, Thanh Phu district, Ben Tre providence.


67. Đặng Thị Trơn, sinh năm 1942. Bà sống một mình, hiện ngụ tại số nhà 11/6, ấp An hòa, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Nguyen Thi Tron, born in 1942, lives by herself and resides at 11/6, An Hoa hamlet, My An village, Thanh Phu district, Ben Tre providence


68. Nguyễn Văn Yên, sinh năm 1966. Ông Yên bị thương trong chiến tranh nên cuộc sống rất khó khăn. Hiện ngụ tại số nhà 35/5, ấp An Hòa, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre ngày phát quà Ông Yên ông không có nhà và vợ ông Yên nhận thay.

Nguyen Van Yen, born in 1966, was injured in the war and has difficult life. He resides at 35/5, An Hoa hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He was not present when they pass out gifts; however, his wife received them for him.


69. Nguyễn Thị Bá, sinh năm 1942, Bà Bá thuộc diện hộ cận nghèo và bà không cón khả năng lao động, hiện ngụ tại số nhà 66/5, ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Nguyen Thi Ba, born in 1942, belongs to the poor group and is not capable of working anymore. She resides at 66/5, Thanh Hung hamlet, My An village, Thanh Phu district, Ben Tre providence.


70. Đoàn Doãn Thành, sinh năm 1944, ông bị tật chân do chiến tranh, vợ bà trần Thị Quýt sinh năm 1950, cả hai đều mất sức lao động. Hiện ngụ tại số nhà 6/7, ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Doan Doan Thanh, born in 1944, lost his leg in the war, and his wife, Tran Thi Quyt, born in 1950. Both are in capable of working and reside at 6/7, Thanh My hamlet, My An village, Thanh Phu district, Ben Tre providence.