2018 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 6

2018 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh, hoặc tàn tật - Phần 6

51.     Nguyễn Thị Rỉ, 69 tuổi, ở ấp Tân Thông 2, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà đang ở đậu nhà người cháu. Hằng ngày bà đi mua chuối xiêm về bán kiếm lời.

Nguyen Thi Ri, 69 years old, resides at Tan Thong 2 hamlet, Thanh Tan village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She’s living with her niece. She lives by buying Siamese banana and selling them for profit.

 

 52. Bà Đinh Thị Khen 68 tuổi, ở Bồn Bồn xã thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà không con, chồng vừa mới chết nay hơn 6 tháng. Cuộc song cùa bà hàng ngày ai thuê gì thì làm nấy nhưng rất khó khăn.

Dinh Thi Ken, 68 years old, resides at Bon Bon  hamlet, Thanh Phong village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. Her husband passed away 6 months ago and has no children. She works whatever job is available and struggling.

 

53. Phạm Thị Tám, 86 tuổi, ở ấp Phước Lý, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Không con cháu. Hằng ngày bà có hơn 400 m2 đất trồng chuối bán kiếm sống.

Pham Thi Tam, 86 years old, resides at Phuoc Ly hamlet, Phuoc My Trung village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She lives alone and survive on 400m2 by growing and selling banana.

 

54. Bà Lê Thị Dừa, 84 tuổi. Hiện ngụ tại số nhà 278/2, ấp Thạnh Quí B, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà không có ai nuôi dưỡng. Hàng tháng trợ cấp của nhà nước 270.000 đồng (13 đô).

Le Thi Dua, 84 years old, resides at 278/2, Thanh Qui B hamlet, Binh Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She has not to care for her and receives $13/month from the government.

 

55. Bà Nguyễn Thị Hính, 75 tuổi. Bà sống một mình không ció chồng con. Bà thuộc diện hộ nghèo. Hiện ngụ tại địa chỉ 68/1, ấp Thạnh Bình, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Nguyen Thi Hinh, 75 years old, lives by herself with no husband and child. She belongs to the poor group and resides at 68/1, Thanh Binh hamlet, Binh Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence.

 

56. Bà Nguyễn Thị Điệp, 70 tuổi. Bà bị bệnh tiểu đường giai đoạn cuối, hiện tại bà Điệp đang nằm một chỗ. Chồng bà Ông Nguyễn Văn Nhịnh 71 tuổi hàng ngày trồng rau cải để nuôi sống bà và đứa cháu nội đang học lớp 4. Hiện ngụ tại số nhà 183/1, ấp Thạnh Quí A,  xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Nguyen Thi Diep, 70 years old, She’s on last stage of diabetic and currently bed ridden. Her husband, Nguyen Van Nhinh, 71 years old, grows vegetables and fruits to feed the family and their grandchild, attending 4th grade. They reside at 183/1, Thanh Qui A hamlet, Binh Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence.

 

57. Lê Thị Hường, 84 tuổi, bà bị bệnh tai biến đã 4 năm  và đang nằm một chỗ có con gái chăm sóc, ngụ tại số nhà 47/3, khu phố 3 thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Le Thi Huong, 84 years old, had a stroke 4 years ago and bed ridden. Her daughter is taking care of her. She resides at 47/3, Thanh Phu village, Thanh Phu district, Ben Tre providence.

 

58. Võ Văn Biên, 71 tuổi vợ ông đã chết ông không có con, hàng ngày ông đi bán vé số kiếm sống, ngày có ngày không nhà ông thuộc diện hộ nghèo cuộc sống rất khó khăn, hiện sống tại ấp Thạnh Hoà, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Vo Van Bien, 71 years old, has no children and his wife passed away. He sells lottery tickets to make a living. He belongs to the poor group and resides in Thanh Hoa hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre providence.

 

59. Bà Lê Thị Chước, 76 tuổi. Hiện ngụ tại địa chỉ 14/4, ấp Thạnh Tân, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình không chồng con. Bà thuộc diện hộ cận nghèo.

Le Thi Chuoc, 76 years old, resides at 14/4, Thanh Tan hamlet, Binh Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She lives by herself with no husband and child. She belongs to the poor group.

 

60. Trần Thị Lệ, sinh năm 1950, bà thuộc diện hộ nghèo đang sống một mình và mắc bệnh tim sinh hoạt cuộc sống hàng ngày rất khó khăn, ngụ tại số nhà 80/4,

Tran Thi Le, born in 1950, belongs to the poor group and lives alone. She has heart problem which makes her having difficult times. She resides at 80/4.