2018 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 4

2018 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh, hoặc tàn tật - Phần 4

31. Phạm Thị Hết, 88 tuổi, ở ấp Mỹ Sơn, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Không chồng, có một người con nuôi xin từ nhỏ, lớn lên bỏ bà đi mất vì nghèo nên về già rất khó khăn.

Pham Thi Het, 88 years old, resides at My Son hamlet, Phu My village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She’s single and had an adopted child but left her because they are poor. She’s struggling due to her old age.

 

32. Phạm Thị Đạm, 82 tuổi, ở ấp Phú Thạch, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Không con sống với cháu. Hằng ngày nhờ cháu nuôi nấu cơm cho ăn.

Pham Thi Dam, 82 years old, resides at Phu Thack hamlet, Phu My village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She has no children and lives with her niece. She relies on her niece to take care and cook for her.

 

33. Châu Thị Bảy, 74 tuổi, ở ấp Phú Thạch, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hiện tại bà sống với người con bị tâm thần đi bệnh viện không có nhà.

Chau Thi Bay, 74 years old, resides at Phu Thach hamlet, Phu My village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She’s living with her with mentally ill son. He is hospitalized.

 

34. Trần Văn Toàn, 45 tuổi, ở ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Nhà không ruộng đất, ông Toàn bị bệnh tim hở 2 lá, con trai bị ung thư máu, chỉ có vợ đi lao động, làm thuê về nuôi gia đình.

Tran Van Toan, 45 years old, resides at An Thanh hamlet, Thanh Phu village, Ben Tre providence. He owns no land. He has cardiomyopathy and his son has leukemia. His wife works and takes care the family.

 

35. Trần Văn Nhở, 71 tuổi, ở ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Không con, vợ chết. Hằng ngày xung quanh ai thuê gì thì làm nấy.

Tran Van Nho, 71 years old, resides at An Thanh hamlet, An Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. His wife passed away and has no children. He works whatever job is available.

 

 

36. Lê Thị Kim Hồng, 75 tuổi, ở ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Không ruộng đất, không con. Có cháu ở gần nên hằng ngày nhờ cháu phụ giúp cuộc sống.

Le Thi Kim Hong, 75 years old, resides at An Thanh hamlet, An Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She owns no land and no children. She relies on her niece nearby to take care her.

 

37. Phạm Văn Đực, 47 tuổi, ở ấp An Ngãi B, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Ông bị cụt một chân. Hằng ngày đi bán vé số kiếm sống.

Pham Van Duc, 47 years old, resides at An Ngai B hamlet, An Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He’s cripple with one leg and relies on selling lottery tickets to make a living.

 

 

38. Nguyễn Thị Hoa, 70 tuổi, ở ấp An Ngãi B, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình, có con nghèo ở xa nên cuộc sống rất khó khăn.

Nguyen Thi Hoa, 70 years old, resides at An Ngai B hamlet, An Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She lives alone and struggling. She has a child but lives far away.

 

39. Huỳnh Thị Phái, 77 tuổi, ở ấp An Ngãi A, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Hiện tại bà sống với một người con trai bị bệnh tâm thần nhẹ hàng ngày đi làm thuê về nuôi bà.

Huynh Thi Phai, 77 years old, resides at An Ngai A hamlet, An Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She lives with her slightly mentally ill son. He works and takes care her.

 

40. Trần Thị Triết, 79 tuổi, ở ấp Thới Đức, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Không vợ con, hằng ngày ở gần ai thuê gì thì làm nấy.

Tran Thi Triet, 79 years old, resides at Thoi Duc hamlet, Thanh Thoi village, Mo Cay Nam district, Ben Tre providence. He’s single and has no children. He works whatever job is available.