2018 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 2

2018 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh, hoặc tàn tật - Phần 2

11. Bùi Văn Thành, 49 tuổi, ở ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Không vợ con, ông bị tâm thần nhẹ. Hằng ngày ai thuê gì thì làm nấy nhưng giá rất rẻ.

Bui Van Thanh, 49 years old, resides at Phuoc Trung hamlet, Phuoc My Trung village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He’s single with slightly mentally illness. He works whatever job is available but the pay is very low.

 

12. Nguyễn Văn Hiệp, 40 tuổi, ở ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Không ruộng đất, nhà đang ở đậu. Hiện cả 2 vợ chồng bị thoát vị đĩa đệm ở cột sống lưng nên đi làm không nổi.

Nguyen Van Hiep, 40 years old, resides at Phuoc Hau hamlet, Phuoc My Trung village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. He does not own land and renting. He and his wife suffer disk herniation and unable to work.

 

13. Mai Thị Mỉnh, 74 tuổi, ở Cồn Điệp, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà không chồng con. Hằng ngày bà có hơn 500 m2 đất trồng chuối xiêm bán trái kiếm sống.

Mai Thi Minh, 74 years old, resides at Con Diep hamlet, Thanh Phong village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She’s single and has no children. She lives on 500m2 land by growing and selling banana.

 

 

14. Trương Văn Mỹ, 34 tuổi, ở Hồ cỏ, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Sống đậu với bà ngoại. Hằng ngày mẹ đi bán vé số để nuôi gia đình. Mỹ bị bại não từ nhỏ.

Truong Van My, 34 years old, resides at Ho Co hamlet, Thanh Hai village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She lives with her grandmother. Her mother sells lottery tickets to take care for the family. She has cerebral palsy at childhood.

 

15. Hoàng Thị Hà, 68 tuổi, ở Hồ Cỏ, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Hiện tại bà sống với 3 đứa cháu còn nhỏ nên cuộc sống rất khó khăn.

Hoang Thi Ha, 68 years old, resides at Ho Co hamlet, Thanh Hai village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She’s currently living and supporting 3 grandchildren and struggling.

 

16. Trương Thị Huỳnh Mai, 56 tuổi, ở Hồ Cỏ, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình, hiện tại bà bị tim bẩm sinh nên chỉ đi làm thuê việc nhẹ vì vậy thu nhập rất thấp.

Truong Thi Huynh Mai, 56 years old, resides at Ho Co hamlet, Thanh Hai village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She lives alone and has heart problem at birth which limits type of work she can do. Hence, her income is very low.

 

17. Nguyễn Thị A, 71 tuổi, ở Hồ Cỏ, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Hằng ngày bà đi mò tôm bắt ốc ngoài sông về bán kiếm sống.

Nguyen Thi A, 71 years old, resides at Ho Co hamlet, Thanh Hai village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She lives by catching and selling shrimps and clams she got from the river.

 

 

18. Trương Văn Thẻ, 62 tuổi, ở Hồ Cỏ, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Không con, sống với cháu. Hằng ngày đi mò cá, bắt tôm dưới sông để bán kiếm sống.

Truong Van The, 62 years old, resides at Ho Co hamlet, Thanh Hai village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. He has no children and currently living with his nephew. He lives by catching and selling fish and shrimps he got from the river.

 

19. Đoàn Thị Hoa, 60 tuổi, ở Hồ Cỏ, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Không chồng, có cháu ở gần. Hằng ngày bà đi bắt con ba khía ngoài rừng đước về bán để kiếm sống.

Doan Thi Hoa, 60 years old, resides at Ho Co hamlet, Thanh Hai village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. She’s single and lives with her nephew. She lives by catching and selling sesarmid she got from the forest.

20. Phạm Thị Phải, 68 tuổi, ở ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Không con cháu, bà bị gãy 2 chân. Hiện tại hằng ngày nhờ cháu ở gần nấu cơm cho ăn.

Pham Thi Phai, 68 years old, resides at Tan My hamlet, Tan Binh village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. She has no family member and her legs are broken. She currently relies on her neighbor to cook for her.