2017 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 9

2017 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh họan, hoặc tàn tật - Phần 9

81. Phạm Văn Hùng, sinh năm 1969, vợ chồng đều dị tật bẩm sinh, có 01 đứa con gái 16 tuổi, chồng sống bằng nghề đàn, ca tài tử để kiếm tiền nuôi sống gia đình, thuộc diện hộ nghèo ở ấp An Định, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Pham Van Hung born in 1969 and resides in An Dinh Hamlet, An Nhon Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. Both him and she wife were born with innate malformation. They have a 16 years old daughter; her husband supports the entire family working as a musician.

82. Tống Thị Thương, sinh năm 1982, dị tật bẩm sinh, tâm thần nặng, Cha mẹ chết, em sống với gia đình người cậu ruột đùm bọc, thuộc diện hộ nghèo, ở ấp An Định, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Tong Thi Thuong born in 1982 and resides in An Dinh Hamlet, An Nhon Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. She was born with innate malformation and stricken mentally ill. Her parents passed away, living with her uncle and relying on him to support. She belongs to the poor household group.

83. Lê Thị Thêm, sinh năm 1969, dị tật bẩm sinh, đơn thân, sống với anh chị em trong gia đình, thuộc diện hộ nghèo, ở số nhà 218/2, ấp An Định, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Le Thi Them born in 1969 and resides at 218/2, An Dinh Hamlet, An Nhon Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. She was born with innate malformation and living with her siblings. She belongs to the poor household group.

84. Tô Thị Như, sinh năm 1970, dị tật bẩm sinh, có 01 đứa con gái 14 tuổi, chồng bỏ đi lúc con còn rất nhỏ. Hàng ngày sống bằng nghề chiên bánh chuối bán tại nhà và đi bán dạo để nuôi đứa con gái còn đi học và nuôi bà mẹ già gần 80 tuổi bị bệnh tai biến nhiều năm phải ngồi xe lăn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, ở ấp An Định, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
To Nhi Nhu born in 1970 and resides in An Hoi Dinh, An Nhon Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. She was born with innate malformation and has a 14 years old daughter. Her husband left when her daughter was small. Every day she sells fried banana at her home as well as walking around selling to support her daughter, who's still in school, and her 80 years old mother, who's on wheel-chair for many years due to stroke. Her family belongs to the poor household group.

85. Nguyễn Văn Út, sinh năm 1989, dị tật bẩm sinh, không tự lực trong mọi sinh hoạt. Cha chết, mẹ bị bệnh tai biến chỉ làm được những công việc nhẹ, ở ấp An Hòa, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Van Ut born in 1989 abd resides in An Hoa Hamlet, An Nhon Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. He was born with innate malformation and unable to care for himself. His father passed away; his mother had a stroke and can only do light household chores.

86. Phan Văn Tính, sinh năm 1997, dị tật bẩm sinh, không tự lực trong mọi sinh hoạt, sống với Cha mẹ (Cha thì bị bệnh tai biến nhẹ). Hàng ngày mẹ đi làm thuê để kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Là hộ nghèo, số nhà 93/2, ấp An Hòa, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Phan Van Tinh born in 1997 and resides at 93/2, An Hoa Hamlet, An Nhon Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. He was born with innate malformation and unable to care for himself. He is living with his parents. His father had a light stroke. Every day his mother work for hire to support the family. They belong to the poor household group.

87. Trần Văn Thắng, sinh năm 1972, dị tật bẩm sinh, sống với Cha mẹ già yếu (mất sức lao động). Mưu sinh bằng nghề bán vé số hàng ngày, là hộ nghèo, ở ấp An Hòa, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Tran Van Thang born in 1972 and resides in An Hoa Hamlet, An Nhon Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. He was born with innate malformation and living with his old parents and unable to perform labor work. They live by selling lottery tickets every day and belong to the poor household group.

88. Phạm Thị Thúy An, sinh năm 1986, dị tật bẩm sinh, cha bị bệnh tâm thần, mẹ bỏ đi lấy chồng khác lúc em còn rất nhỏ. Hàng ngày em đi bán vé số kiếm tiền để nuôi dưỡng cha, thuộc diện hộ nghèo, số nhà 108/2, ấp An Thới, xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Pham Thi Thuy An born in 1986 and resides at 108/2, An Thoi Hamlet, An Qui Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. She was born with innate malformation. Her father is mentally ill; her mother left when she was small. Every day she sells lottery tickets to support her father and belongs to the poor household group.

89. Nguyễn Văn Hóa, sinh năm 1993, dị dạng dị tật bẩm sinh, không tự lực trong mọi sinh hoạt, ngụ tại số nhà 37/2, ấp An Thới, xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Van Hoa born in 1993 and resides at 37/2, An Thoi Hamlet, An Qui Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. He was born with innate malformation and unable to care for himself.

90. Đỗ Thị Diễm Thúy, sinh năm 1994, dị tật bẩm sinh (tâm thần và 02 mắt bị mù mào), không tự lực trong mọi sinh hoạt, hộ nghèo, địa chỉ 161/1, ấp An Bình, xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Do Thi Diem Thuy born in 1994 and resides at 161/1, An Binh Hamlet, An Qui Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. She was born with innate malformation (mentally and blindness) and unable to care for herself. She belongs to the poor household group.