2017 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 6

2017 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh họan, hoặc tàn tật - Phần 6

51. CHÂU THỊ TRANG, 74 tuổi, ở Hồ Cỏ, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú. Không con cháu, cách nay 6 tháng bà bị té gãy tay. Hằng ngày bà nhờ ao hơn 2000m2 nuôi cá bán để mua gạo.
Chau Thi Trang, 74 years old, resides in Ho Co Hamlet, Thanh Hai Village, Thanh Phu District. She has no family; 6 months ago, she fell and broke her arm. She lives by selling the fish from her 2000 m2 fish pond.

52. PHAN THỊ THƯ, 69 tuổi, ở Hồ Cỏ, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú. Không chồng con, ở gần nhà cháu. Hằng ngày ai thuê gì thì làm nấy để kiếm tiền mua gạo.
Phan Thi Thu, 69 years old, resides in Con Rung Hamlet, Thanh Hai Village, Thanh Phu District. She has no husband and children and lives nearby her nephew/niece. She lives by working odd and end jobs.

53. NGÔ THỊ BÒN, 79 tuổi, ở Cồn Chim, huyện Thạnh Phú. Không chồng con, hằng ngày bà đi bán vé số kiếm sống. Tất cả người già mỗi tháng được Chính Phủ hỗ trợ cho 180.000đ/tháng. Khoảng 9 đô. Những nhà tường là nhà tình thương do Chính Phủ hoặc mạnh thường quân hỗ trợ
Ngo Thi Bon, 79 years old, resides in Con Chim Hamlet, Thanh Phu District. She has not husband and children and lives by selling lottery tickets every day. Every senior citizen the government provides welfare assistance on $9/month. Every school or house is provided either by the government or philanthropist.


54. Ngô Thị Huyền Trân, sinh năm 1999 - khuyết tật (tâm thần nhẹ), cha mẹ đi làm thuê ở xa, em sống với bà ngoại trên 60 tuổi, là hộ nghèo, ở số nhà 37/3, ấp An Ngãi A, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Ngo Thi Huyen born in 1999 and resides at 37/3, An Ngai Hamlet, An Thanh Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. She was born with minor mentally retarded. Her parents work for hire far away from home. She is living with her grandmother who's over 60 years old and belongs to the poor household group.

55. Trần Nhơn Quí, sinh năm 2004, dị tật bẩm sinh, không tự lực trong mọi sinh hoạt, sống với Cha mẹ, cả Cha lẫn mẹ đều đi làm thuê, gia đình thuộc diện hộ nghèo, ở ấp An Hội A, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Tran Nhon Qui born in 2004 and resides in An Hoi Hamlet, An Thuan Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. He was born with innate malformation and unable to care for himself. He is living with his parents, work for hire, and belongs to the poor household group.

56. Trần Văn Thạnh, sinh năm 1989, dị tật bẩm sinh, không tự lực trong mọi sinh hoạt, sống với Cha mẹ, thuộc diện hộ nghèo, ở số nhà 70/2, ấp An Điền, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Tran Van Thanh born in 1989 and resides at 70/2, An Dien Hamlet, An Thuan Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. He was born with innate malformation and unable to care for himself. He is living with his parents and belongs to the poor household group.

57. Phạm Thị Ngoan, sinh năm 1995, bệnh tâm thần, sống với Cha mẹ, cả Cha lẫn mẹ đều đi làm thuê (ai thuê gì làm nấy). Là hộ nghèo, ở số nhà 17/7, ấp An Ninh A, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Pham Thi Ngoan born in 1995 and resides at 17/7, An Ninh Hamlet, An Thuan Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. She is mentally sick and living with her parents. Her parents are working on every kind of odd and end jobs and belong to the poor household group.

58. Phạm Thị Tươi, sinh năm 1991, dị tật bẩm sinh, không tự lực trong mọi sinh hoạt. Cha chết lúc mới chào đời, mẹ đi làm thuê, thuộc diện hộ nghèo, ở số nhà 42/2, ấp An Khương A, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Pham Thi Tuoi born in 1991 and resides at 42/2, An Khuong Hamlet, My Hung Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. She was born with innate malformation and unable to care for himself. His father passed away when he was born. His mother is working for hire and belongs to the poor household group.

59. Bà Lê Thị Nữa, 74 tuổi. Bà bị bệnh phổi mãn tính. Hàng ngày bà Nữa đi nhặt ve chai về bán để sống qua ngày. Bà sống tại địa chỉ 45/2, ấp Thạnh An, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Le Thi Nua, 74 years old, resides at 45/2, Thanh An Hamlet, Binh Thanh Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. She suffers from chronic lung disease. Every day, she lives by selling scrap glass bottles she finds on the streets.

b

b

60. Bà Nguyễn Thị Đang, 40 tuổi. Bà bị mù cả hai mắt. Do Bà Đang bị mù mà con bà trong năm học này không tiếp tục đi học được do không có xe đạp đi học. Đầu năm học tiền chuẩn bị quần áo và sách vở cho con lầ nhiều ngoài khả năng tài chính của Bà. Hiện ngụ tại 27/4, ấp An Hòa, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Thi Dang, 40 years old, resides at 27/4, An Hoa Hamlet, An Nhon Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. Due to her recent blindness has caused her child from unable to continue schooling. She is unable financially to pay her child school expenses such as clothing, books, tuition, etc.

b