2017 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 4

2017 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh họan, hoặc tàn tật - Phần 4

31. NGUYỄN THỊ ĐÔI, 69 tuổi, ở ấp Thới Đức, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam. Bà sống với một người cháu mồ côi cha mẹ nay 8 tuổi. Hằng ngày bà đi làm thuê về hai bà cháu sống.
Nguyen Thi Goi, 69 years old, resides in Thoi Duc Hamlet, Thanh Thoi Village, Mo Cay Nam District. She lives with her orphan nephew/niece, who’s 8 years old. They live by her working for hire.

32. LUƠNG THỊ NHÀN, 86 tuổi, ở ấp Tân Phong, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam. Bà sống với người con gái hơi khờ. Hằng ngày đi làm thuê về nuôi bà.
Luong Thi Nhan, 86 years old, resides in Tan Phong Hamlet, Thanh Thoi Village, Mo Cay Nam District. She lives with her mentally ill daughter. She lives by her daughter working for hire.

33. NGUYỄN THỊ CHÂU, 88 tuổi, ở ấp Tân Thạnh, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam. Hiện bà sống với một người cháu, hằng ngày ai thuê gì thì làm nấy.
Nguyen Thi Chau, 88 years old, resides in Tan Thanh Hamlet, Thanh Thoi Village, Mo Cay Nam District. She lives with her nephew/niece and relies on odd and end jobs.

34. TRƯƠNG THỊ CHÍNH, 55 tuổi, ở ấp Thành Thới, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam. Không chồng con, hiện tại bà bị ung thư gan, hết tiền, hằng ngày nhờ chòm xóm ai cho gì thì nhận nấy.
Truong Thi Chinh, 55 years old, resides in Thanh Thoi Hamlet, An Thoi Village, Mo Cay Nam District. She has no husband and children. Right now she has liver cancer, no money and lives on neighbors and others to provide food.

35. LÊ THỊ THO, 60 tuổi, ở ấp An Thới, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam. Không ruộng đất, đang ở đậu. Hằng ngày bà đi bán vé số kiếm sống.
Le Thi Tho, 60 years old, resides in An Thoi Hamlet, An Thoi Village, Mo Cay Nam District. She has no land and no places to live. She lives by selling lottery tickets.

36. TRẦN VĂN ĐÂU, 84 tuổi, ở ấp Chợ Mới, xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc. Không con, hằng ngày ông bà nhờ chòm xóm ai cho gì thì ăn nấy.
Tran Van Dau, 84 years old, resides in Cho Moii Hamlet, Thanh Ngai Village, Mo Cay Bac District. He and his wife have no children; every day, they lives based on the neighbors and others provide them.

37. NGUYỄN THỊ MY, 75 tuổi, ở ấp Ông Cốm, xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc. Bà sống với một người cháu mồ côi cha mẹ. Hằng ngày hai bà cháu chuốc cọng dừa xin của hằng xóm về bán để mua gạo.
Nguyen Thi My, 75 years old, resides in Ong Com Hamlet, Thanh Ngai Village, Mo Cay Bac District. She lives with her orphan nephew/niece. They live by begging coconut stems and selling them to buy rice.

38. NGUYỄN THỊ BIẾU, 84 tuổi, ở ấp ông Thung, xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc. Không ruộng đất và con cháu. Hằng ngày nhờ chòm xóm và ân nhân cho gạo ăn.
Nguyen Thi Bieu, 84 years old, resides in Ong Thung Hamlet, Thanh Ngai Village, Mo Cay Bac District. She has no land and family. She lives by neighbors and others providing rice.

39. NGUYỄN THỊ TƯ, 88 tuổi, ở ấp ông Cốm, xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc. Bà sống với con trai hơi khờ, hằng ngày đi làm thuê về nuôi bà.
Nguyen Thi Tu, 88 years old, resides in Ong Com Hamlet, Thanh Ngai Village, Mo Cay Bac District. She lives with her mentally ill son and relies on her son, works for hire, to support.

40. TRẦN VĂN MỚI, 68 tuổi, ở ấp ông Cốm, xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc. Không con, hằng ngày ông bà đi bán vé số kiếm sống.
Tran Van Moi, 68 years old, resides in Ong Com Hamlet, Thanh Ngai Village, Mo Cay Bac District. He has no children and lives by his wife and him selling lottery tickets.