2017 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 3

2017 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh họan, hoặc tàn tật - Phần 3

21. TRẦN VĂN TY, 70 tuổi, ở Cồn Đâm, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú. Hai vợ chồng không con, không ruộng đất, hằng ngày đi giăng lưới cá ngoài biển về kiếm sống.
Tran Van Ty, 70 years old, resides in Con Dam Hamlet, Thanh Phong Village, Thanh Phu District. He and his wife have no children and land. They live by netting fish in the ocean and selling them.

22. BÙI THỊ ANH, 60 tuổi, ở Cồn Mít, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú. Không chồng con, bà đang ở đậu nhà người cháu, hằng ngày ai thuê gì thì làm nấy để kiếm sống.
Bui Thi Anh, 60 years old, resides in Con Mit Hamlet, Thanh Phong Village, Thanh Phu District. She has no husband and children. She is temporary living in her nephew/niece’s house and lives by working odd and end jobs.

23. TỪ VĂN HÙNG, 86 tuổi, ở Cồn Cao, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú. Hai vợ chồng không con. Nhờ có cái ao hơn 1000m2 nuôi cá phi để bán mua gạo.
Tu Van Hung, 86 years old, resides in Con Cao Hamlet, Thanh Phong Village, Thanh Phu District. He and his wife have no children. They live by selling the fish from their 1000m2 fish pond.

24. KIM VĂN HƯƠNG, 78 tuổi, ở Bồn Bồn, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú. Vợ chết, hằng ngày ông có hơn 20 gốc xoài tứ quý bán kiếm sống.
Kim Van Huong, 78 years old, resides in Bon Bon Hamlet, Thanh Phong Village, Thanh Phu District. His wife passed away and lives by selling mangos from his 20+ mango trees.

25. TRẦN XUÂN KHÁNG, 62 tuổi, ở Cồn Chim, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú. Ông sống với người con tâm thần nhẹ, hằng ngày hai cha con đi giăng lưới cá ngoài biển đem vè bán kiếm sống.
Tran Xuan Khang, 62 years old, resides in Con Chim Hamlet, Thanh Phong Village, Thanh Phu District. He lives with his mentally ill son; they live by netting fish in the ocean and selling them.

26. NGUYỄN VĂN TÁM, 78 tuổi, ở ấp 5, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam. Không con, hiện tại ông ở đậu nhà người cháu, hằng ngày người cháu cho gạo ăn.
Nguyen Van Tam, 78 years old, resides in 5 Hamlet, An Thoi Village, Mo Cay Nam District. He has no children and temporary living in his nephew/niece’s house and relies on him/her to support.

27. TRẦN VĂN HOÀNG, 82 tuổi, ấp An Thuận, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam. Vợ chết, ông bị ung thư phổi. Hiện tại người cháu đem về nuôi.
Tran Van Hoang, 82 years old, resides in An Thuan Hamlet, An Thoi Village, Mo Cay Nam District. His wife passed away; he has lung cancer and now living and caring by his nephew/niece.

28. NGUYỄN THỊ LẸ, 99 tuổi, ở ấp Phú Đăng, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, hiện tại bà sống với người con gái trên 60 tuổi. Không chồng con, hằng ngày đi làm thuê về nuôi bà.
Nguyen Thi Le, 99 years old, resides in Phu Dang Hamlet, Ngai Dang Village, Mo Cay Nam District. She lives with her daughter, 60+ years old. Her daughter has no husband and children and works for hire to support her mother.

29. NGUYỄN THỊ BIẾT, 93 tuổi, ở ấp Thới Khương, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam. Không con, bà sống với một người cháu, hằng ngày đi làm thuê về nuôi bà.
Nguyen Thi Biet, 93 years old, resides in Thoi Khuong Hamlet, Thanh Thoi Village, Mo Cay Nam District. She has no children and lives with her nephew/niece, who works for hire, to support her.

30. NGUYỄN THỊ THÉ, 95 tuổi, ở ấp Thới Khương, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, bà sống với người con trai không vợ, hằng ngày đi làm thuê về nuôi bà.
Nguyen Thi The, 95 years old, resides in Thoi Khuong Hamlet, Thanh Thoi Village, Mo Cay Nam District. She lives with her unmarried son, who works for hire, to support her.