2017 - Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Part 11

2017 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh họan, hoặc tàn tật - Phần 11

101. Ông Nguyễn Thanh Hùng, 50 tuổi. Bị tai nạn liệt 2 chân và gãy cột sống. Địa chỉ ấp An Hội, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Thanh Hung, 50 years old, resides in An Hoi Hamlet, An Thuan Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. He was involved in an accident causing his two legs paralyzed and damaged spinal cord.


102. Em Trần Gia Huy, 21 tuổi. Bị bệnh do nhiễm chất độc da cam. Cha bỏ em lúc em chưa đầy 1 tuổi. Em không tự lực sinh hoạt cá nhân được, mà phải nhờ mẹ em chăm sóc. Mẹ muốn đi làm để có tiền nuôi em cũng không làm được, do phải trông coi em. Hiện ngụ tại ấp An Hòa xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Tran Gia Huy, 21 years old, resides in An Hoa Hamlet, An Thuan Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. He was infected from the biochemical “orange” hazards from the civil war and caused to unable to care for himself. His father left him before he was 1 year old. His mother wants to go to work but unable due to care for him every day.103. Ông Phạm Văn Bé Hai, 38 tuổi. Do bị tai nạn xe mà gãy cột sống cách đây 15 năm. Tối ngày cứ nằm một chỗ tại giường. Ông cư ngụ tại ấp An Điền, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Pham Van Be Hai, 38 years old, resides in An Dien Hamlet, An Thuan Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. He was involved in a car accident 15 years ago causing him to be bed ridden due to damaged spinal cord.1044. Ông Nguyễn Văn Cẩm, 92 tuổi. Ông bị lẫn do tuổi cao, sức yếu. Hiện cư ngụ tại 92/3, ấp Hòa, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Van Cam, 92 years old, resides at 92/3, An Hoa Hamlet, Dai Dien Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. He is weak and has dementia due to old age.105. Bà Phạm Thị Tầm, 73 tuổi. Hàng ngày Bà Tầm vót cọng lá dừa để làm chổi bán. Mỗi ngày được 10.000 đồng (0,5 đô). Hiện ngụ tại số nhà 74/3, ấp Hòa, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Pham Thi Tam, 73 years old, resides at 74/3, An Hoa Hamlet, Dai Dien Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. She lives by selling hand-made brooms from coconut leaves and making about 50 cents/day.


106. Bà Nguyễn Thị Của, 68 tuổi. Do bệnh già nên không còn khả năng lao động. Hiện ngụ tại số nhà 46/3, ấp Hòa, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Thi Cua, 68 years old, resides at 46/3, An Hoa Hamlet, Dai Dien Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. She is unable to work due to old age illness.


107. Ông Nguyễn Văn Lam, 81 tuổi. Do trong thời chiến tranh, Ông Lam bị miễn đạn găm vào phổi mà không lấy ra được. Vết thương ấy làm ông bệnh phổi đến suốt đời. Hiện ngụ tại số nhà 24/1, ấp Thạnh Quí A, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyen Van Lam, 81 years old, resides at 24/1, Thanh Qui Hamlet, Binh Thanh Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. He was injured during the civil war from the scraps bullet punctured his lungs. Due to unable to remove, it has caused him with chronic lung issues.


108. Bà Đặng Thị Hai, 75 tuổi. Bà bị mù không nhìn thấy rõ cả hai mắt. Bà không chồng con. Hàng ngày Bà Hai sống bằng sự giúp đỡ của các cháu. Hiện cư ngụ tại số nhà 28/5, ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Dang Thi Hai, 75 years old, resides at 38/5, Thanh Hung Hamlet, My Hung Village, Thanh Phu District, Ben Tre Providence. She is almost blind and unable to see clearly with both eyes. She has no husband and children and relies on her nephews/nieces to support.