2015 - Food Assistance for the Elderly Project - Part 8

2015 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 8

71. Bà Tô Thị Vích 96t ở Xóm Chùa xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà sống với người con gái nay 67t. Hàng ngày người con làm dưa cải chua, ba khía muối bán xung quanh xóm để kiếm sống.

71. Mrs. Vich Thi To, 96 years old. Mrs To lives with her 67 year old daughter in Xom Chua, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Her daughter makes a living selling pickle cabbage and salted sesarmid crabs that she makes at home.

 
72. Bà Bùi Thị Xê 79t ở Xóm Chùa xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Hàng ngày bà có hơn 1000 m2 ao nuôi cá phi bán để kiếm sống.

72. Ms. Xe Thi Bui, 79 years old, living in Xom Chua, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Ms. Bui makes a living by selling Tilapia from the pond in her 1000 m2 farmland.

 
73. Bà Ngô Thị Cảnh 86t ở Bồn Bồn xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Hiện tại bà sống một mình. Hàng ngày nhờ gần 500 m2 đất trồng chuối lấy trái và lá bán để kiếm sống.

73. Ms. Canh Thi Ngo, 86 years old.  Ms. Ngo currently lives alone in Bon Bon, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  She makes a living by selling banana and banana leaves from her 500 m2 farmland with banana trees.

 
74. Bà Trần Thị Ánh 67t ở Bồn Bồn xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà Ánh ở đậu nhà người cháu, hàng ngày ai thuê gì thì làm nấy.
74. Ms. Anh Thi Tran, 67 years old.  Ms. Tran currently stays with her niece’s family in Bon Bon, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  She does odd jobs for a living.
 

75. Ông Trương Văn Ba 85t ở Khâu Băng xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không ruộng đất, con cháu. Hàng ngày ông nuôi vài con gà để bán và nhờ các mạnh thường quân cho để sống.

75. Mr. Ba Van Truong, 85 years old, lives in Khau Bang, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Mr. Truong does not own any farmland.  He does not have any children.  He makes a living by selling chicken that he raises and he also gets help from benefactors.

 
76. Bà Nguyễn Thị Lan 67t ở Cồn Hươu xã Giao Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà không con cháu, không ruộng đất. Hàng ngày bà đi bán vé số để kiếm sống. Căn nhà bà thuê ở với giá 200.000vnđ (12usd)/ tháng.

76. Ms. Lan Thi Nguyen, 67 years old.  Ms. Nguyen does not own any farmland.  She does not have any children.  Ms. Nguyen lives in a house which she rents for 200.000vnđ (12usd)/month in Con Huou, Giao Thanh hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  She makes a living by selling lottery tickets.

77. Bà Lê Thị Tiết 88t ở Cồn Chim xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Cuộc sống của bà hàng ngày nhờ cháu cho gạo ăn.

77.  Ms. Tiet Thi Le, 88 years old.  Ms. Le lives in Con Chim, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  She survives on rice given by her niece to survive.

 

 
78. Ông Trần Văn Bụi 89t ở Xóm Chùa xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Ông Bụi sống với người chái nội gái. Hàng ngày đi làm thuê về nuôi. Con ông chết hết.

78. Mr. Bui Van Tran, 89 years old.  All his children have passed away.  He currenly lives with his granddaughter in Xom Chua, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  His granddaughter does odd jobs for a living.

79. Bà Nguyễn Thị Quyên 90t ở Cồn Chim xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không con, hiện tại bà đang ở đậu nhà người cháu. Hàng ngày nhờ cháu và mạnh thường quân cho gạo sống.

79. Ms. Quyen Thi Nguyen, 90 years old.  Ms. Nguyen does not have any children.  She currently stays with her niece’s family in Con Chim, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  She lives on the rice given by her niece and benefactors.