2015 - Food Assistance for the Elderly Project - Part 6

2015 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 6

51. Bà Tạ Chí Hớn 88t ở ấp Giồng Giữa xã Nhuận Phú Tân huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Không ruộng đất, không con. Bà Hớn bị té gãy 1 tay nhờ cháu đang nuôi ở bệnh viện. Căn nhà được chính phủ cho cách nay 2 năm.

51. Ms. Hon Chi Ta, 88 years old.  Ms. Ta does not own any farm.  She does not have any children and lives alone in Giong Giua sub-hamlet, Nhuan Phu Tan hamlet, Mo Cay district, Ben Tre province.   Her house was provided by the government 2 years ago.  Currently she is hospitalized due to a fall which broke one of her arms.  Her niece is caring for her in the hospital at this time.

 
52. Bà Bùi Thị Dung 59t ở ấp Giồng Cát xã Nhuận Phú Tân huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Nhà không ruộng đất, bà sống với 3 đứa cháu nội còn nhỏ. Cha cháu chết, mẹ cháu bỏ đi. Hàng ngày cả gia đình đi dệt chỉ xơ dừa thuê để kiếm sống.

52.  Mrs. Dung Thi Bui, 59 years old.  Mrs. Bui does not own any farmland.  She lives with her 3 grandchildren in Giong Cat sub-hamlet, Nhuan Phu Tan hamlet, Mo Cay district, Ben Tre province.   The grandchildren’s father who is her son has passed away.  His wife left after that.  The grandmother and grandchildren shred coconuts to make a living.

 
53. Ông Huỳnh Văn Chính 96t ở ấp Tân Nhuận xã Nhuận Phú Tân huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Không con cháu, hàng ngày ông bà nhờ chòm xóm và các mạnh thường quân cho gạo để sống.

53. Mr. Chinh Van Huynh, 96 years old.  Mr. Chinh does not have any children.  He lives in Tan Nhuan sub-hamlet, Nhuan Phu Tan hamlet, Mo Cay district, Ben Tre province.   He lives on rice given by his neighbors and benefactors.

 
54. Ông Lê Văn Nén 62t ở ấp Cầu Cống xã Nhuận Phú Tân huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Không con, ông Nén bị tai biến liệt một bên. Hiện tại bị té gãy 1 chân. Hàng ngày vợ đi làm thuê về nuôi. Căn nhà được chính phủ cho cách nay vài năm.

54. Mr. Nen Van le, 62 years old.  Mr. Le is paralyzed in one side due to a stroke.  He recently broke one leg due to a fall.  His wife does odd jobs to provide for the family.  The couple does not have children.  They live in Cau Cong sub-hamlet, Nhuan Phu Tan hamlet, Mo Cay district, Ben Tre province.   Their house was provided by the government a few years ago.

 
55. Bà Lê Thị Nhãn 85t ở ấp Bến Xoài xã Nhuận Phú Tân huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Không con, có cháu. Hàng ngày bà đi lượm tàu dừa của hàng xóm đem về róc lấy lá bán.

55. Ms. Nhan Thi Le, 85 years old.  Ms. Le does not have any children.  She lives in Ben Xoai sub-hamlet, Nhuan Phu Tan hamlet, Mo Cay district, Ben Tre province.   She makes a living by selling the coconut leaves that she picks up from her neighbors’ yards.

 
56. Bà Đặng Thị Tám 82t ở ấp Xẻo Dưa xã Thạnh Hải huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà có con nhưng ở xa. Hiện tại bà ở một mình. Hàng ngày nhờ cháu ở gần và các mạnh thường quân cho gạo ăn.

56. Mrs. Tam Thi Dang, 82 years old.  Mrs. Dang has children however they live far away from her.  She currently lives alone in Xeo Dua sub-hamlet, Thanh Hai hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.   Mrs. Dang lives on the rice given by her niece who lives close by and by benefactors.

 
57. Ông Đào Hồng Châu 81t ở Cồn Điệp xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Hiện tại ông Châu sống một mình với vợ. Vợ ông bị ung thư vú thời kì cuối nên cuộc sống rất khó khăn.

57. Mr. Chau Hong Dao, 81 years old.  Mr. Dao lives with his wife in Con Diep, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  His wife has advanced breast cancer which makes their life more difficult than it already is.

 
58. Bà Phan Thị Vong 78t ở Cồn Điệp xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không ruộng đất, bà sống với một người con bị tâm thần hiện tại bỏ nhà đi hoang. Hàng ngày bà nhờ chòm xóm và các mạnh thường quân cho gạo ăn.

58. Mrs. Vong Thi Phan, 78 years old.  Mrs. Phan does not own any farmland.  She lives with a son  who is mentally ill in Con Diep, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Her son has recently run away.  Mrs. Phan lives on the rice given by her neighbors and benefactors.

 
59. Bà Hồ Thị Nhanh 65t ở Cồn Điệp xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Không con, bà đang ở đậu nhà người cháu. Hàng ngày ai thuê gì thì làm nấy.

59. Ms. Nhanh Thi Ho, 65 years old.  Ms. Ho does not have any children.  She currently stays with her niece’s family in Con Diep, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Ms. Ho does odd jobs for a living.

 
60. Ông Trần Văn Năm 81t ở Hồ Cỏ xã Thạnh Hải huyện Thạnh Phú. Ông có 1 người con trai chưa vợ hiện tại đang nuôi vợ ông bị bệnh ở Bệnh Viện.   Hàng ngày người con đi làm thuê về nuôi ông bà
 
60. Mr. Nam Van Tran, 81 years old.  His wife is currently being hospitalized.  Their son does odd jobs for a living and is caring for his mother in the hospital.  The family lives in Ho Co, Thanh Hai hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.