2015 - Food Assistance for the Elderly Project - Part 5

2015 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 5

41. Bà Đặng Thị Kim 83t ở Cồn Chim xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Lúc trước bà sống với 3 người cháu gái vì mẹ cháu mất, cha bỏ đi lấy vợ khác. Hiện tại 3 cháu ngoại có chồng riêng. Hàng ngày các cháu cho gạo, nấu cơm cho bà ăn.

41. Mrs. Kim Thi Dang, 83 years old.  Mrs. Dang lives in Con Chim, Thanh Phong village, Thanh Hai, hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  She used to live with her three granddaughters.  Their mother had passed away and their father had remarried.  Now all there granddaughters are married and live separately with their husbands.   However, her granddaughters prepare meals for her every day. 

 
42. Bà Ngô Thị Bòn 77t ở Cồn Chim xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà sống với một người con bị tâm thần nhẹ hàng ngày đi bán vé số.

42. Mrs. Bon Thi Ngo, 77 years old.  Mrs. Ngo lives with a son who has mild mental illness in Con Chim, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  Mrs. Ngo sells lottery tickets to earn a living.

 
43. Bà Nguyễn Thị Nên 83t ở Cồn Chim xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà sống một mình, có cháu ở gần. Hàng ngày người cháu cho gạo và các mạnh thường quân cho để sống.

43. Ms. Nen Thi Nguyen, 83 years old.  Ms. Nguyen lives alone in Con Chim, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  She relies on rice given by her niece who lives close by and also rice given by benefactors. 

 
44. Ông Dương Văn Thường 70t ở Cồn Chim xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Ông có con gái nhưng có chồng ra riêng theo chồng. Ông bị xuyễn nên hiện tại ông đang ở nhà người cháu ở gần bệnh viện để điều trị.

44. Mr. Thuong Van Duong, 70 years old.  Mr. Duong lives in Con Chim, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province.  However, he is currently staying with a niece’s family to have easy access to the hospital.  He is currently being treated for asthma.  Mr. Duong has a daughter living with her husband in separate home.

 
45. Bà Bùi Thị Mý 65t ở Cồn Chim xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà bị tim nặng. Bà sống với một người em gái không chồng, hàng ngày đi làm thuê để kiếm sống.

45. Ms. My Thi Bui, 65 years old.  Ms. Bui has late stage heart disease.  She lives with her younger sister who is still single and does odd jobs for a living.  The sisters live in Con Chim, Thanh Phong hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province. 

 
46. Bà Nguyễn Thị Két 81t ở ấp Phú Mỹ xã Nhuận Phú Tân huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Nhà không ruộng đất, bà sống với 1 người con gái nay 60t hàng ngày đi làm thuê về nuôi bà.

46. Mrs. Ket Thi Nguyen, 81 years old.  Mrs. Lives with her 60 year old daughter.  They do not own any farmland.  Her daughter does odd jobs to make ends meet.  The mother and daughter live in Phu My sub-hamlet, Nhuan Phu Tan hamlet, Mo Cay district, Ben Tre province.

 
47. Ông Phạm Văn Bá 85t ở ấp Phú Mỹ xã Nhuận Phú Tân huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Không vợ con, ở một mình, hàng ngày người cháu ở gần nấu cơm cho ăn.

47. Mr. Ba Van Pham, 85 years old.  Mr. Pham does not have a wife or children.  He lives alone in Phu My sub-hamlet, Nhuan Phu Tan hamlet, Mo Cay district, Ben Tre province.  Every day, Mr. Pham’s niece who lives close by prepares meals for him.

 
48. Bà Lê Thị Y 78t ở ấp Giồng Trôm xã Nhuận Phú Tân huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Bà có 1 người con trai vì nghèo theo quê vợ. Hiện tại bà sống một mình. Hàng ngày bà có hơn 10 gốc dừa bán trái để kiếm sống.

48. Mrs. Y Thi Le, 78 years old.  Mrs. Le has a son who has gotten married and moved away with his wife.  Mrs. Le currently lives alone in Giong Trom sub-hamlet, Nhuan Phu Tan hamlet, Mo Cay district, Ben Tre province.  She has a little over 10 coconut trees in which she sells the coconuts to make a living.

 
49. Ông Nguyễn Văn Nơi 75t ở ấp Giồng Đắc xã Nhuận Phú Tân huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Không con cháu, hàng ngày nhờ các mạnh thường quân cho gạo để sống.

49. Mr. Noi Van Nguyen, 75 years old.  Mr. Nguyen lives alone in Giong Dac sub-hamlet, Nhuan Phu Tan hamlet, Mo Cay district, Ben Tre province.   He lives on the rice given by benefactors.

 
50. Bà Nguyễn Thị Thính 88t ở ấp Giồng Nâu xã Nhuận Phú Tân huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Bà sống với một người cháu bị tâm thần nhẹ hàng ngày đi làm thuê về nuôi bà. Bà bị mù 2 mắt chỉ ngồi 1 chỗ.

50. Ms. Thinh Thi Nguyen, 88 years old.  Ms. Nguyen lives with a niece who has mild mental illness in Giong Nau sub-hamlet, Nhuan Phu Tan hamlet, Mo Cay district, Ben Tre province.   Ms. Nguyen is blind in both eyes and her niece does odd jobs to make ends meet.