2012 - Food Assistance for the Elderly Project - Part 1

2012 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 1

1. Mr. Vi Huu Nguyen: 87 years old.  His wife Mrs. Sanh Thi Le: 84 years old.  Address 222/1 town of Thanh Phu.  She is bed-ridden from a stroke.  He has high blood pressure.  They live with their daughter who is also poor.  His son-in-law also suffers from a stroke and can’t do much.  The family lives on the income of the daughter who sells lottery tickets.  The daily profit is only 80,000 dong (US$4.00) to feed three disabled peoples.

Ông Nguyễn Hữu Vị 87 tuổi, vợ ông bà Lê Thị Sảnh 84 tuổi. Số nhà 222/1 thị trấn Thạnh Phú. Bà bị bệnh tai biến nằm một chỗ. Còn ông thì bệnh cao huyết áp. Sống với con gái cũng nghèo mà rể bà cũng bị tai biến và không làm gì được. Cuộc sống của bà trông chờ vào tiền thu nhập mà con bà đi bán vé số. Mỗi ngày cũng chỉ kiếm được 80.000 đồng (4 đô) mà phải nuôi cả ba người đều bệnh và không có khả năng lao động. 


2. Mrs. Nhan Thi Truong: 79 years old.  Address 271/2, hamlet Thanh Tri Ha, town of Thanh Phu.  No land to cultivate.  Mrs. Truong lives with his son who does odd jobs for a living.  Every day she goes to cut firewood and coconut leaf for sale which does not bring her much.  Her house of wooden beams and thatch walls could collapse at any given time during windy storms.

Bà Trương Thị Nhản 79 tuổi. Số nhà 271/2 ấp Thạnh Trị Hạ, thị trấn Thạnh Phú. Không có ruộng đất. Sống vời người con trai đi làm mướn ai thuê gì làm nấy nên không ổn định. Hàng ngày bà đi chặt củi và róc lá dừa để bán củi thu nhập cũng chẳng được là bao. Nhà bà cột bằng cây vách lá mục khi có gió lớn thì sập nhà có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 


3. Mr. Giao Van Nguyen: 85 years old.Address: 194/1 hamlet Thanh Qui A, village Binh Thanh, district of Thanh Phu.  Just came home from a stay in the hospital for a pulmonary disorder.  His wife Mrs. Bi Thi Le also just came home after a stay in the hospital for a heart disorder and high blood pressure.  They are so poor to the point that they don’t even have 5,000 dong (US$0.25) to buy her some porridge.  Her youngest daughter had to go to her neighbor for a loan to get her the porridge.

Ông Nguyễn Văn Giáo 85 tuổi. Số nhà 194/1 ấp Thạnh Quí A xã Bình Thạnh huyện Thạnh Phú. Bị bệnh phổi vừa ra viện thì vợ ông bà Lê Thị Bi 84 tuổi, bị bệnh tim và cao huyết áp cũng vừa xuất viện về nhà và còn đang điều trị bệnh. Nhà bà nghèo đến nổi bà bệnh vậy mà nhà bà không có được 5.000 đồng (25 cents) để mua cháo cho bà. Con gái út của bà phải lại nhà hàng xóm mượn tiền để mua cháo cho bà ăn. 


4. Mrs. Nuoi Thi Van: 70 years old.  Difficult to move about due to crippled legs and arms.  Her sister De Thi Van is blind.  Address: 156/1 hamlet Thanh Qui A, village Binh Thanh, district of Thanh Phu.  No income due to her disability, she lives with her daughter who is a single mother of 3 young children.  The kids cannot go to school for lack of money.  The daughter trade junks for a living.  At night she fishes to supplement her income that is still not enough to feed 6 peoples twice a day.

Bà Văn Thị Nuôi, 70 tuổi bị tật chân tay đi đứng khó khăn, chị bà là Văn Thị Để 75 tuổi cả hai mắt đều không thấy đường. Số nhà 156/1 ấp Thạnh Quí A xã Bình Thạnh huyện Thạnh Phú. Vì có tật nên không làm gì ra tiền. Đang sống với người con gái đã thôi chồng và nuôi ba con nhỏ vì nghèo nên các trẻ đều bỏ học. Con gái bà sống bằng nghề mua ve chai thu nhập ít ỏi nên ban đêm phải đi mò cá để kiếm thêm tiền vậy mà cũng không đủ ngày hai bữa cho 6 miệng ăn. 5. Mrs. Len Thi Nguyen, 71 years old. Address: 98/1 hamlet Thanh Qui A, village Binh Thanh, district of Thanh Phu.  She is all alone with no land to cultivate.  Mrs. Nguyen lives with the help of her brother and neighbors.  She is very thin and unhealthy due to a chronic lung disease.  The local women club fund-raises to build a “home of tinh thuong” for her.

Bà Nguyễn Thị Lên, 71 tuổi. Số nhà 98/1 ấp Thạnh Quí A xã Bình Thạnh huyện Thạnh Phú.  Bà không chồng con, không ruộng đất sồng nhớ vào người em trai bà và hàng xóm cho gì ăn nấy. Bà bị bệnh phổi mãn tính nên trông bà coi gầy còm không khỏe mạnh. Bà được hội phụ nữ xã vận động các mạnh thường quân xây tặng bà căn nhà tình thương.


6. Mrs. Ai Thi Nguyen: 68 years old.  Address: 98/1 hamlet Thanh An, village Binh Thanh, district of Thanh Phu.  Mrs. Nguyen is a widow.  Her poor children had left her behind for better opportunities elsewhere.  She makes ropes for a living, taking home 30,000 dong (US$1.5) a week.  She lives on the charity of her neighbors and eat whatever they could give.  That makes it even more difficult to have two meals a day.

Bà Nguyễn Thị Ai, 68 tuổi. Số nhà 98/1 ấp Thạnh An xã Bình Thạnh huyện Thạnh Phú. Chồng bà chết, con bà nghèo đã bỏ quê nghèo đi tha phương cầu thực. Hàng ngày bà đánh dây lác để kiếm tiền. Mỗi tuần được 30.000 đồng. (1,5 đô). Bà sông bằng lòng tốt bụng của chòm xóm cho gì ăn nấy nên ngày hai bữa đối với bà cũng khó khăn lắm. 


7. Mrs. Mien Thi Tran: 77 years old.  Address: 52/1 hamlet Thanh An, village Binh Thanh, district of Thanh Phu.  Mrs. Tran is a widow with many children but all has left except for a daughter who lives near by.  Mrs. Tran lives with a grand-child who is in 5th grade.  Suffering from high blood pressure, she has no land to cultivate and thus no income.  She eats whatever her daughter could provide.  She lives on the charity of certain relief organization that comes by once in a blue moon.

Bà Trần Thị Miên, 77 tuổi. số nhà 52/1 ấp Thạnh An xã Bình Thạnh huyện Thạnh Phú. Chồng chết bà có con đông nhưng chỉ còn một người con gái ở gần nhà bà. Bà đang sống với đứa cháu ngoại học lớp 5. Bà bị bệnh cao huyết áp không đất canh tác nên không có thu nhập gì. Con bà gần đó có gì cho bà ăn nấy và bà sống bằng sự trợ giúp của tổ chức từ thiện nào đó và lâu lắm mới có. 


8. Mrs. Vi Thi Ho: 81 years old. Address: 26/1 hamlet Thanh Qui A, village Binh Thanh, district of Thanh Phu.  A poor family with two mentally challenged children, Mrs. Ho sells lottery tickets for a living.  In the evening, she makes ropes to supplement her income to feed the family of three twice a day.  At her age, she should be able to retire but the sufferings do not seem to leave her any time soon.  It’s pitiful her situation.

Bà Hồ Thị Vĩ, 81 tuổi. Số nhà 26/1 ấp Thạnh Quí A xã Bình Thạnh huyện Thạnh Phú. Nhà nghèo lại sống với hai người con bị bệnh tâm thần nên bà phải đi bán vé số kiếm sống qua ngày. Tối lại bà phải làm thêm nghề đánh dây lác để đảm bảo có ngày hai bửa cho ba mẹ con. Đến tuổi này đáng lẻ bà phải được an nhàn thì cái khổ lại đeo bám bà suốt cuộc đời. Thật đáng thương cho hoàn cảnh của bà. 

9. Mrs. Quen Thi Le: 85 years old.  She lives alone on 39/7, hamlet 7, district of Thanh Phu.  Her poor son has left her for a better opportunity in town with the hope of helping her in her old age.  She has to take care of herself from cooking to washing clothes.  Her situation is very pitiful. 

Bà Lê Thị Quen 85 tuổi sống một mình tại số nhà 39/7 ấp 7 xã Mỹ hưng huyện Thạnh Phú. Con trai bà vì nghèo và không có việc làm nên phải xa bà lên thành phố để kiếm kế mưu sinh mới mong có tiền để giúp bà lúc tuổi xế chiều, kết quả là bà phải phòng không gói chiếc lúc tuổi già. Tuổi này thì bà phải tự lo cho bà từ nấu ăn giặt giũ. Hoàn cảnh của bà thật đáng thương làm sao.  

10. Mrs. Huong Thi Trieu, 54 years old.  Blind in both eyes, she has to travel very far everyday to sell lottery tickets and bring home 60,000 dong (US$3.00).  There were days when she did not make much because of bad people who bought tickets but refused to pay.  She is homeless and stay at a kind person’s.  Her situation is very pitiful. 

Bà Triệu Thị Hường, 54 tuổi. Bị mù cả hai mắt đi bán vé số, hàng ngày phải đi rất xa mới bán hết vé số kiếm được 60.000 đồng mỗi ngày (3 đô). Có ngày bán không được lời nhiều vì có bọn xấu mua vé số bà mà không trả tiền. Bà không có nhà cửa và đang ở đậu nhà của một người tốt bụng. Hoàn cảnh của bà thật đáng thương.