2019 - Distributing Bicycles to the Needy Students

This year we distributed 101  bicycles to 10 schools ( 7 elementary and 3 junior high schools) and 10,880 notebooks  to 11 schools ( 3 kindergarten, 6 elementary, and 2 junior high schools).   These schools are from the districts of Giong Trom, Thanh Phu, and Mo Cay Bac.   In the 10,880 totals, there were  9280 5-line notebooks where each has 100 pages  and 1600 4-line notebooks where each has 200 pages.   There were 101 students receiving bicycles and 1088 students receiving notebooks.  Each  student in  elementary school got 10 notebooks (5-line type, 100-page each), and each student in junior high got 10 notebooks (4-line type and 200-page each). This is the amount needed to last them through the entire school year.   Last year we gave each student in junior high 20 notebooks, and each notebook has 100 pages.  This year we gave each 10  notebooks instead and each notebook has 200 pages; the amount is the same but the pages are thicker and easier to write on and the price is better. The bicycles were divided equally amongst 10 schools.  Each received 10 with the exception of Thanh Tan Elementary, which received 11.
The students receiving bicycles were picked by the teachers and principal of the school.  We participated in   verifying the student's poverty status by visiting their homes.  If any student was deemed as not meeting our low income criteria, we will ask the school to pick a new recipient, but usually this rarely happened.


This is our 12th anniversary for these projects.   Maybe we will be able to carry on one more year, or this could be our last.   Both the VN teams and our staff are getting tired.   We know it would come to an end sometime, but still sad to say it out loud.   Thank you for taking part in this long journey with us.  In these 12 years, together, we have touched thousands of youngsters' lives--making them happier, and for many, you have given them the opportunity to stay longer in school to be able to read and write.   Hope these memories warm your heart whenever you  relive our long journey through the pages of our website.
Many thanks to the following friends who provided funding for the Notebook/Bicycle projects this year: 
Khoi Nguyen, Trang Nghiem, Tri Lam, Lam Thuan Huong, Kim Khánh & Binh Nguyen, Nicholas Widmann, Amazon Smile, Kevin Nguyen, Anh Ly, Tammy H Pham , The Baker family , The Chu family, Đan Tâm , Lan N Vo, Quang Lang - Odyssey Insurance, Inc, Kevin Nguyen, Kieu Lam, Anonymous Donor , Washington Trinh Nguyen, Bui Phuong Que, Bui Phuong Khanh, Trinh Phan, Hieu Pham, Ẩn Danh, Tran Trinh Thy, Cyndy Lam & Ty Tran, Tam Hoang, Thuy Hien Nguyen, Điệp Bùi, Kelvin Tran, and Son Xuan Tran.
And special thanks to Washington Trinh Quang Nguyen for translating the background of the 101 students receiving bicycles.  This is a very long and  tedious task.  Thus, we are very appreciative when we have someone volunteering for this task.   Once again, thank you Trình for helping us out. Thank you very much.

Please click on the following links to view the bicycle's distribution in each school:
An Thanh Elementary, Thanh Phu district: 10
Nhuan Phu Tan II  Elementary, Mo Cay Bac district: 10
Phong Nam Elementary, Giong Trom district: 10
Phu Khanh  Elementary,  Thanh Phu  district: 10
Tan Binh Elementary, Mõ Cày Bắc district: 10
Thanh An Elementary, Mo Cay Bac District, 10
Thanh Tan Elementary, Mo Cay Bac District, 11
Hoang Lam Junior High, Giong Trom district: 10
Phu Khanh Junior High,  Thanh Phu district: 10
Tan Phu Tay Junior High, Mõ Cày Bắc district: 10


2019 - Phát Xe Đạp Cho Các Em Học Sinh Nghèo


Năm nay chúng ta đã phát ra 101 chiếc xe đạp cho 10 trường (7 trường tiểu học và 3 trường trung cấp).  Mỗi trường được 10 chiếc xe,  duy có trường Thanh Tân được 11 chiếc.   Còn tập thì chúng ta đã phát ra 10,880 quyển cho 11 trường (3 trường mẫu giáo,  6 trường tiểu học và 2 trường trung cấp).   Các trường được phát ở 3 huyện Giồng Trôm, Thạnh Phú, và Mõ Cày Bắc.   Có 101 em nhận được xe đạp và 1088 em nhận tập.  Mỗi em  được 10 quyển để đủ học trọn 1 năm.   Mỗi quyển vỡ cho các em tiểu học thì mỗi hàng có 5 ô ly, và có 100 trang trong khi mỗi quyển vỡ cho các em ở trung cấp thì mỗi hàng có 4 ô ly và có 200 trang, chúng ta đã mua theo quy định của bộ giáo dục.   Năm nay thay vì mua cho các em ở trung cấp 20 quyển và mỗi quyển 100 trang, chúng ta đã thay đổi và mua cho các em 10 quyễn và mỗi quyển 200.  Số lượng trang cũng bằng tuy nhiên trang giấy dầy hơn một chút và viết dễ hơn và giá cũng rẽ hơn một chút.  Các em nhận xe đạp được chọn ra do các thầy cô giáo và hiệu trưởng của mỗi trường.   Chúng ta không có tham dự vào việc chọn lựa, chúng ta chỉ đi đến nhà các em đã được chọn và kiểm duyệt lại mà thôi .  Nếu thấy hoàn cảnh không hợp tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ nói trường chọn lại , nhưng trường hợp này ít xảy ra.
Năm nay là năm thứ 12 chúng ta đã làm chương trình này, và có lẽ đây là lần cuối hay nhiều lắm chúng ta cũng chỉ làm nổi một năm nữa mà thôi.   Biết có ngày rồi cũng sẽ đủ mệt để dừng lại nhưng khi nói lời tạm biệt thì không tránh khỏi bùi ngùi.  Cám ơn các bạn đã đồng hành với hội trong 12 năm qua, một quãng đường rất dài và trong cuộc hành trình này chúng ta đã giúp hàng ngàn em có cơ hội tiếp tục học lâu hơn để biết đọc, biết viết.
Hy vọng mỗi khi nhớ về và lật lại những trang web này, bạn thấy chút ấm lòng.
Xin chân thành cảm ơn các bạn sau đây đã tài trợ cho chương trình phát tập và xe đạp năm nay:
Khoi Nguyen, Trang Nghiem, Tri Lam, Lam Thuan Huong, Kim Khánh & Binh Nguyen, Nicholas Widmann, Amazon Smile, Kevin Nguyen, Anh Ly, Tammy H Pham , The Baker family , The Chu family, Đan Tâm , Lan N Vo, Quang Lang - Odyssey Insurance, Inc, Kevin Nguyen, Kieu Lam, Anonymous Donor , Washington Trinh Nguyen, Bui Phuong Que, Bui Phuong Khanh, Trinh Phan, Hieu Pham, Ẩn Danh, Tran Trinh Thy, Cyndy Lam & Ty Tran, Tam Hoang, Thuy Hien Nguyen, Điệp Bùi, Kelvin Tran, and Son Xuan Tran.
Và đặc biệt cảm ơn bạn Washington Trình Quang Nguyễn đã dịch dùm hoàn cảnh của 101 em nhận xe đạp.  Năm nào chúng ta cũng cần người phụ dịch những thông tin về gia cảnh của các em nhận xe đạp ra Anh ngữ.  Đây là loại dịch rất nhàm chán mà lại rất dài, vì thế chúng tôi rất biết ơn bạn nào chịu giúp đở.  Một lần nữa, cám ơn Trình thật nhiều nhé.

Mời các bạn bấm vào những đề mục dưới đây để xem hình phát xe đạp của từng trường:
Trường tiểu học An Thanh, huyện Thạnh Phú, 10
Trường tiểu học Nhuận Phú Tân II, huyện Mõ Cày Bắc, 10
Trường tiểu học Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, 10
Trường tiểu học Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, 10
Trường tiểu học Tân Bình, huyện Mõ Cày Bắc, 10
Trường tiểu học Thành An, huyện Mõ Cày Bắc, 10
Trường tiểu học Thanh Tân, huyện Mõ Cày Bắc, 11
Trường trung cấp Hoàng Lam, huyện Giồng Trôm, 10
Trường trung cấp Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, 10
Trường trung cấp Tân Phú Tây, huyện Mõ Cày Bắc, 10