2018 - Bicycles Distribution
- Hung Khanh Trung A Junior High

2018 - Phát Xe Đạp Cho Các Em Học Sinh Nghèo - Trường trung cấp Hưng Khánh Trung A

 

1.     Võ Nhựt Thanh, lớp 62. Cha: Võ Thế Trung, có 3 con; ở ấp Cái Tắc, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hằng ngày cha mẹ em ai thuê gì thì làm nấy.

Vo Nhut Thanh is a 6th grade student. Father, Vo The Trung, and his wife have 3 children, living in Cai Tac hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. Every day, his parents work whatever job is available.

2.     Nguyễn Thị Mai Đình, lớp 83. Cha: Nguyễn Văn Tùng, có 2 con; ở ấp Cái Tắc, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hằng ngày cha mẹ em đi vô đất vào chậu cây kiểng thuê cho chủ.

Nguyen Thi Mai Dinh is an 8th grade student. Father, Nguyen Van Tung, has 2 children, living in Cai Tac hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. Everyday, her parents hire to potting plants in a vase.

3.     Nguyễn Thị Cúc Hồng, lớp 82. Cha: Nguyễn Văn Toại, có 2 con; ở ấp Thanh Điền, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Cha em bị tật ở chân nên không làm nặng được. Mẹ em hằng ngày ai thuê gì thì làm nấy.

Nguyen Thi Cuc Hong is an 8th grade student. Father, Nguyen Van Toai, has 2 children, living in Thanh Dien hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. Her father has cripple feet and can not do heavy work. Her mother works whatever job is available. 

4.     Nguyễn Vũ Hoàng, lớp 73. Cha: Nguyễn Văn Công, có 3 con, ở ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hằng ngày cha mẹ em ai thuê gì thì làm nấy.

Nguyen Vu Hoang is a 7th grade student. Father, Nguyen Van Cong, has 3 children, living in Gia Phuoc hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. Every day, his parents work whatever job is available.

5.     Nguyễn Ngọc Hân, lớp 63. Cha: Nguyễn Văn Sóc, ở ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Vì nghèo nên cha mẹ em cho em cho cho người Dì ruột để làm con nuôi.

Nguyen Ngoc Han is a 6th grade student. Father, Nguyen Van Soc, lives in Hung Nhon hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. Because they are poor, her Aunt adopted her.

6.     Lê Phan Kiều Tiên, lớp 73. Cha: Lê Văn Chiến, có 2 con ở ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Cha em bị thoái hóa cột sống, mẹ em hằng ngày ai thuê gì thì làm nấy.

Le Phan Kieu Tien is a 7th grade student. Father, Le Van Chien, has 2 children, living in Hung Nhon hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. His father suffers degenerative spine and his mother works whatever job is available.

7.     Võ Hoàng Mỹ, lớp 81. Cha: Võ Văn Chính; ở ấp Tân Hưng, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hằng ngày cha mẹ em đi bán vé số để kiếm sống.

Vo Hoang My is an 8th grade student. Father, Vo Van Chinh, lives in Tan Hung hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. Every day, her parents sell lottery tickets.

8.     Nguyễn Hữu Phước, lớp 61, Cha: Nguyễn Văn Mến Em, có 2 con; ở ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hằng ngày cha mẹ em ai thuê gì thì làm nấy kiếm sống.

Nguyen Huu Phuoc is a 6th grade student. Father, Nguyen Van Men Em, has 2 children, living in Phu Long hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. Every day, her parents work whatever job is available.

9.     Nguyễn Duy Khang, lớp 93, Cha Nguyễn Phú Quí bỏ em từ nhỏ, mẹ em đi làm thuê ở Sài Gòn. Hằng ngày em sống với bà ngoại; ở ấp Hòa Lộc, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ngoài giờ học em đi bán vé số phụ với ngoại để kiếm tiền đi học.

Nguyen Duy Khanh is a 9th grade student. Father, Nguyen Phu Qui, left when he was young. His mother works in Saigon. He lives with his grandmother in Hoa Loc hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence.