2018 - Bicycles Distribution
-Huyen Hoi A Elementary

2018 - Phát Xe Đạp Cho Các Em Học Sinh Nghèo - Trường tiểu học Huyển Hội A

 

1.     Võ Thị Mai Linh, lớp 42. Cha: Võ Văn Đạt ở ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Cha mẹ em ly hôn. Hiện tại em đang ở đậu nhà ngoại để đi học.

Vo Thi Mai Linh is a 4th grade student. Her father, Vo Van Dat, lives in Binh Hoi hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Her parents divorced and currently living with her grandparent.

2.     Nguyễn Thị Hà My, lớp 53. Cha: Nguyễn Văn Chúng ở ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hằng ngày cha mẹ em đi làm thuê cho chủ.

Nguyen Thi Ha My is a 5th grade student. Her father, Nguyen Van Chung, lives in Binh Hoi hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Every day her parents work for hired.

3.     Phan Ngọc Phụng, lớp 41. Cha: Phan Văn Long, có 5 con, ở ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hằng ngày cha mẹ em ai thuê gì thì làm nấy.

Phan Ngoc Phung is a 4th grade student. Her father, Phan Van Long, and his wife have 5 children, living in Binh Hoi hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Everyday, her parents work whatever job is available.

4.     Trần Khánh Quyên, lớp 32. Cha Trần Văn Em, có 2 con ở ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hằng ngày cha mẹ em đi bán vé số kiếm sống.

Tran Khanh Quyen is a 3rd grade student. Her father, Tran Van Em, and his wife have 2 children, living in Binh Hoi hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Every day, her parents sell lottery tickets.

5.     Lê Thành Long, lớp 33. Cha Lê Thành Đô, có 2 con ở ấp Bình Phú, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hằng ngày cha mẹ em làm lúa thuê cho chủ.

Le Thanh Long is a 3rd grade student. His father, Le Thanh Do, and his wife have 2 children, living in Binh Phu hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Every day, his parents work whatever job is available.

6.     Thạch Thị Thương, lớp 33. Cha: Thạch Men, có 2 người con ở ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hằng ngày cha mẹ em ai thuê gì thì làm nấy.

Thach Thi Thuong is a 3rd grade student. Her father, Thach Men, and his wife have 2 children, living in Luu Tu hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Every day, her parents work whatever job is available.

7.     Thạch Thị Mai Như, lớp 52. Cha: Thạch Sa Qui, có 2 con ở ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hằng ngày mẹ em đi bán vé số, cha em đi làm ruộng thuê.

Thach Thi Mai Nhu is a 5th grade student. Her father, Thach Sa Qui, and his wife have 2 children, living in Luu Tu halmet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Every day, her mother sells lottery tickets; her father works in the fields.

8.     Võ Thị Huỳnh Thơ, lớp 53. Cha: Võ Linh Chương, ở ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hằng ngày cha mẹ em ai thuê gì thì làm nấy.

Vo Thi Huynh Tho is a 5th grade student. Her father, Vo Linh Chuong, lives in Luu Tu hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Every day her parents work whatever job is available.

9.     Huỳnh Thị Cẩm Giang, lớp 52. Cha: Huỳnh Thanh Thu, cha mẹ em ly hôn, em về sống với ngoại ở ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh.

Huynh Thi Cam Giang is a 5th grade student. His father, Huynh Thanh Thu, was divorced and his living with grandparent living in Luu Tu hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh District.

10.   Võ Phan Diễm My, lớp 43. Cha: Võ Văn Điền, có 2 con ở ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, tỉnh Trà Vinh. Hằng ngày cha mẹ em đi làm lúa thuê cho chủ.

Vo Phan Diem My is a 4th grade student. Her father, Vo Van Dien, and his wife have 2 children, living in Luu Tu hamlet, Huyen Hoi village, Tra Vinh district. Every day, her parents work for hired in the rice field.