2018 - Bicycles Distribution
- Hung Khanh Trung A Elementary

2018 - Phát Xe Đạp Cho Các Em Học Sinh Nghèo - Trường tiểu học Hưng Khánh Trung A

 

1.     Võ Thanh Tú, lớp 42. Cha: Võ Văn Tuấn, ở ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hằng ngày cha mẹ em đi làm phụ hồ. Vì nhà xa nên em phải ở đậu nhà người thân để đi học.

Vo Thanh Tu is a 4th grade student. His father, Vo Van Tuan, lives in Gia Khanh hamlet, Hung Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. Every day, his parents hire to work in the fish farm. He lives with a friend so he can go to school because they house is far away.

2.     Trương Văn Huy, lớp 51. Cha mẹ em bỏ. Hiện tại em ở với ông nội để đi  học ở ấp Tân Hưng, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Truong Van Huy is a 5th grade student. His parents left and living with grandpa in Tan Hung hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence.

3.     Trương Quế Trâm, lớp 34. Cha: Trương Văn Hào, nhà ở ấp Thanh Điền, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hằng ngày, cha em đi làm phụ hồ, mẹ em ở nhà ai thuê gì thì làm nấy.

Truong Que Tram is a 3rd grade student. Her father, Truong Van Hao, lives in Thanh Dien hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. Every day, her father hires to work in the fish farm and her mother works whatever job is available.

4.     Nguyễn Thanh Quang, lớp 52. Cha: Nguyễn Minh Pha, có 3 con ở ấp Thanh Điền, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hằng ngày cha mẹ em ai thuê gì thì làm nấy.

Nguyen Thanh Quang is a 5th grade student. His father, Nguyen Minh Pha, and his wife have 3 children, living in Thanh Dien hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. Every day, his parents work whatever job is available.

5.     Huỳnh Nhật Đăng, lớp 33. Cha: Huỳnh Văn Nam, có 2 con ở ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hằng ngày cha mẹ em đi hái dừa thuê kiếm sống.

Huynh Nhat Dang is a 3rd grade student. Father, Huynh Van Nam, and his wife have 2 children, living in Hung Nhon hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. Every day, his parents hire to pick coconuts.

6.     Nguyễn Ngọc Như, lớp 43. Cha: Nguyễn Văn Sóc, ở ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hằng ngày cha mẹ em đi làm phụ hồ cho công trình.

Nguyen Ngoc Nhu is a 4th grade student. Father, Nguyen Van Soc, lives in Hung Nhon hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. Every day, her parents hire to work in a fish farm.

7.     Nguyễn Kim Yến, lớp 31. Cha: Nguyễn Văn Nghĩa ở ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Mẹ bỏ, cha đi làm ở Sài Gòn. Hằng ngày em ở đậu nhà người thân để đi học.

  Nguyen Kim Yen is a 3rd grade student. Father, Nguyen Van Nghia, lives in Gia Khanh hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. Her mother left and father works in Saigon. She lives with her relative.

8.     Ngô Quốc Duy, lớp 41. Cha: Ngô Văn Duyên, ở ấp Cái Tắc, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Có 2 con. Hằng ngày cha mẹ em ai thuê gì thì làm nấy.

Ngo Quoc Duy is a 4th grade student. Father, Ngo Van Duyen, lives in Cai Tac hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. Her parents have 2 children and work whatever job is available.

9.     Trương Đăng Huy, lớp 43. Cha: Trương Văn Phong, Có 2 con, ở ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hằng ngày, cha mẹ em ai thuê gì thì làm nấy.

Truong Dang Huy is a 4th grade student. Father, Truong Van Phong, and his wife have 2 children, living in Hung Nhon hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. Every day, his parents work whatever job is available.

10.    Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt, lớp 32. Cha: Nguyễn Hoàng Sơn, ở ấp Tân Hưng, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hằng ngày cha mẹ em đi hái trái dừa thuê để kiếm sống.

Nguyen Hoang Tuan Kiet is a 3rd grade student. Father, Nguyen Hoang Son, lives in Tan Hung hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben  Tre providence. Every day, his parents hire to pick coconuts.

11.   Nguyễn Thị Ngọc Hân, lớp 41. Cha: Nguyễn Văn Dậu, ở ấp Cái Tắc, xã xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hằng ngày cha mẹ em đi bán vé số để kiếm sống.

Nguyen Thi Ngoc Han is a 4th grade student. Father, Nguyen Van Dau, lives in Cai Tac hamlet, Hung Khanh Trung A village, Mo Cay Bac district, Ben Tre providence. Every day, her parents sell lottery tickets.