2017 - Distributing Bicycles to the Needy Students

This year there were many new schools that asked for our help, and some of them were from distant counties. We have picked up 2 new schools in Tra Vinh county. This is as far as we can go given the limits of our transportation budget. This year we raised 50 bicycles and 14,280 notebooks (7880 5-line notebooks to elementary students; 6400 4-line notebooks to junior and high school students). We just finished distributing to 14 schools ranging from kindergarten to high school.  
Like last year, each student in kindergarten and elementary school will get 10 notebooks (5-line type), and each student in the higher grades will get 20 notebooks (4-line type). This is the amount they need to last them through the whole school year.   
This is a special year as it marks our 10th anniversary for these projects.
In these 10 years, you have touched thousands of youngsters' lives--making them happier, and for many, you have given them the opportunity to stay longer in school to be able to read and write. Hopefully we will be able to continue this mission for many more years.
Many thanks to the following friends who provided funding for the Notebook/Bicycle projects this year: 
Lam Thuan Huong, Kinh Luan, Hieu Pham, Kevin Nguyen, Friends from Brightcove, Inc, Good Health Pharmacy, Suzanne Yamada, Trang Nghiem, Quỹ từ thiện của Bà Lê Thị Thao, The Baker Family, The Chu Family, Trina Nguyen, Quang Lang - Oddysey Insurance, Dan Tran and Suong Pham, and Andrew Huy Tran.

And special thanks to Kim Huynh for translating the background of the 50 students receiving bicycles.
As you know, for every student receiving a bicycle, our staff came to his/her house to verify his/her living condition, to take pictures and to get his/her family background.  Every year, we look for volunteers to translate these students' backgrounds into English.  The translation process is very long and  tedious.  Thus, we are very appreciative when we have someone to volunteer for  the task.   Once again, thank you Kim. Thank you very much.

Please click on the following links to view the bicycles distribution in each school
Cầu Ngang Elementary, Trà Vinh district:  8
 An Trường Elementary,  Trà Vinh district:  10 
 Mỹ Hưng Elementary,  Thạnh Phú district: 10
 Mỹ Hưng Junior High, Thạnh Phú distirct: 10
 Thạnh Tan Junior High: Mỏ Cày Bắc district: 12

2017 - Phát Xe Đạp Cho Các Em Học Sinh Nghèo

Năm nay có nhiều trường tìm đến hội chúng ta để xin tập và xe đạp ngay cả những trường từ các tỉnh xa xôi và chúng ta đã nhận giúp thêm cho hai trường trong tỉnh Trà Vinh. Vì tiền cước phí giao thông rất nhiều nên chúng ta chỉ có thể chọn những trường trong phạm vi có thể giúp được mà thôi. Năm nay chúng ta đã phát ra 50 chiếc xe đạp và 14,280 quyển tập cho 14 trường. Tổng số em nhận tập có 788 em từ các trường tiểu học và 320 em từ các trường trung cấp và trung học
Cũng như những năm trước, mỗi em của lớp mẫu giáo và tiểu học được 10 quyển và những em từ lớp trung cấp trở lên sẽ được 20 quyển để đủ học trọn 1 năm. Cám ơn các bạn thật nhiều đã giúp thực hiện chương trình này---năm nay rất đặc biệt vì là năm thứ mười của chúng ta. Trong 10 năm nay, hàng ngàn em nhỏ đã nhờ bạn mà cuộc đời học sinh đở vất vả, và nhờ có tập và xe đạp, nhiều em đã có thể tiếp tục đời học sinh đủ lâu để tránh được nạn mù chữ.  Mong rằng chúng ta có thể tiếp tục giúp được cho các em trong nhiều năm nữa.
Xin chân thành cảm ơn các bạn sau đây đã tài trợ cho chương trình năm nay:
Lam Thuan Huong, Kinh Luan, Hieu Pham, Kevin Nguyen, Friends from Brightcove, Inc, Good Health Pharmacy, Suzanne Yamada, Trang Nghiem, Quỹ từ thiện của Bà Lê Thị Thao, The Baker Family, The Chu Family, Trina Nguyen, Quang Lang - Odyssey Insurance, Dan Tran and Suong Pham, và Andrew Huy Tran.

Và đặc biệt cảm ơn bạn Kim Huỳnh đã dịch dùm hoàn cảnh của 50 em nhận xe đạp.
Như các bạn đã biết, mỗi em được trường chọn ra để nhận xe đạp, chúng ta đều cho người lại nhà để kiểm tra lại hòan cảnh gia đình các em, chụp hình, và lấy thông tin về gia cảnh.  Năm nào chúng ta cũng cần người phụ để dịch những thông tin về gia cảnh của các em nhận xe đạp ra Anh ngữ.  Đây là loại dịch rất nhàm chán mà lại rất dài, vì thế chúng tôi rất biết ơn khi có bạn nào chịu giúp đở.  Một lần nữa, cám ơn bạn Kim Huỳnh thật nhiều nhé.Mời các bạn bấm vào những đề mục dưới đây để xem hình phát xe đạp của từng trường:
Trường tiểu học Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh: 8 chiếc
Trường tiểu học An Trường, tỉnh Trà Vinh: 10 chiếc
Trường tiểu học Mỹ Hưng quận Thạnh Phú: 10 chiếc
Trường trung Học Cơ Sở Mỹ Hưng, quận Thạnh Phú: 10 chiếc
Trung học cơ sở Thanh Tân, quận Mỏ Cày Bắc: 12 chiếc