2020 - Xây Cầu Quí An Hòa

Bridge, Ap Qui, is located in An Hoa hamlet, Hoa Loi village, Thanh Phu district, Ben Tre providence. The bridge was constructed more than 22 years ago with very low quality iron structure; it is slowly collapsing. The costs to reconstruct a new bride costs $400 million ($18,000 USD), 32m long by 3 m wide, and serves more than 2000 people daily usage.

Cầu ấp Quí An Hòa xã Hòa Lợi huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Cây cầu này được làm nay hơn 22 năm và hiện tại đang xuống cấp có thể sập vì phần phía dưới cầu được làm bằng sắt rất thô sơ. Cây cầu này phục vụ cho hơn 2000 dân đi qua lại, dự toán nếu làm lại thì tốn khoảng 400 triệu đồng( khoảng 18.000usd). Khi làm cầu có chiều dài 32m và ngang 3m